środa, 1 września 2010

Hermeneutyka ciągłości w liturgii

Portugalski blog Christus Vincit zamieścił niedawno zdjęcia z Mszy św. odprawionej wg Mszału Pawła VI (Novus Ordo Missae) na Maderze z okazji uroczystości ku czci Matki Bożej z Guadalupe. Najświętsza Ofiara odprawiona została w sposób jak najbardziej zgody z rubrykami, przy jednoczesnym wykorzystaniu, tam gdzie było to możliwe, elementów tradycyjnej liturgii katolickiej.