wtorek, 7 września 2010

Anglia: prawie połowa zwykłych katolików wzięłaby udział w starszej formie obrządku

Anna Arco na stronie internetowej CatholicHerald.uk zamieszcza artykuł omawiający wyniki najnowszych badań, które pokazały, że prawie połowa zwykłych katolików w Anglii i Walii uczestniczyłaby w Mszach św. w tradycyjnej formie obrządku łacińskiego, gdyby w miejscowej parafii była taka możliwość.
Badanie przeprowadzone na próbie 800 osób deklarujących się jako katolicy wykazało, że 66% praktykujących katolików chętnie uczestniczyłoby w tradycyjnej Mszy św. raz w miesiącu, gdyby sprawowano ją w miejscowej parafii.
Badanie, które przeprowadzono na zlecenie francuskiego stowarzyszenia Paix Liturgique, pokazało że Wielka Brytania ma wyższy odsetek osób regularnie uczestniczących we Mszy św. niż Francja, Portugalia i Niemcy.
I choć jedynie 13% populacji brytyjskiej deklaruje się jako katolicy, to 32% katolików uczestniczy we Mszy św. co najmniej raz w miesiącu, jeżeli nie częściej, w porównaniu do 19% katolików francuskich i 10% niemieckich.
Wyniki badań pokazują, że, 43% regularnie praktykujących katolików uczestniczyłoby we Mszy św. w nadzwyczajnej formie obrządku łacińskiego sprawowanej raz w tygodniu. Według opinii 50% badanych sprawowanie formy nadzwyczajnej obok formy zwyczajnej w parafii byłoby dla nich zjawiskiem zupełnie normalnym. Badanie pokazało również, że 60% katolików nie miało pojęcia o istnieniu dokumentu motu proprio Summorum Pontificum papieża Benedykta XVI z 2007 roku, znoszącego ograniczenia dotyczące sprawowania tradycyjnej Mszy łacińskiej.

Księża uczący się nadzwyczajnej formy obrządku łacińskiego w czasie konferencji
zorganizowanej przez brytyjskie stowarzyszenie Latin Mass Society.


John Medlin, dyrektor naczelny stowarzyszenia LMS, powiedział: „Mówiąc najogólniej, wyniki badań są takie same w całej Europie. Wskazują, że wśród katolików zainteresowanych swoją wiarą, mimo panującej wielkiej ignorancji, z chwilą dowiedzenia się o istnieniu motu proprio Summorum Pontificum wielu chętnie przyjmuje formę nadzwyczajną.
„Objaśnienie treści dokumentu powoduje, że katolicy uczestniczący w formie zwyczajnej Mszy św. wyrażają gotowość akceptacji współistnienia obu form w parafiach, zaś większość osób przywiązanych do formy nadzwyczajnej chętnie akceptuje prawo katolików uczestniczących w formie zwyczajnej do możliwości uczestnictwa we Mszy św. odprawianej w tej formie.”
W oświadczeniu stowarzyszenia Paix Liturgique czytamy: „W Wielkiej Brytanii, tak jak wszędzie, argument bazujący na braku zainteresowania pośród wiernych w kwestii stosowania dokumentu motu proprio jest niesprawiedliwy. Z chwilą konfrontacji takiego punktu widzenia za pomocą ankiety okazuje się, że wyniki są zupełnie inne niż uzyskane od kogoś przemawiającego zaledwie w ich imieniu.”

tłum. Anna Kaźmierczak