poniedziałek, 12 lipca 2010

Jubileusz 10-lecia powrotu tradycyjnej liturgii do Diecezji Rzeszowskiej

Dzisiaj mija dokładnie 10 lat od odprawienia w Rzeszowie po raz pierwszy od reform posoborowych publicznej Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, czy jak Ją wtedy nazywaliśmy Mszy św. trydenckiej lub wg Mszału św. Piusa V, bądź w klasycznym rycie rzymskim. Za te 10 lat możliwości korzystania obfitości Łask Bożych płynących z Najświętszej Ofiary jesteśmy naszemu Panu wdzięczni. Modlitewną pamięcią obejmujemy wszystkich, którzy 10 lat temu pomogli nam w zorganizowaniu tej pierwszej Mszy św. Przede wszystkim wyrażamy wdzięczność naszemu pasterzowi bp. Kazimierzowi Górnemu, ordynariuszowi rzeszowskiemu który na tę celebrację wyraził zgodę. Księdzu kanclerzowi dr Józefowi Kuli, który bardzo był nam przychylny i pomocny. Ojcu Janowi Sochockiemu OFMCap, proboszczowi Sanktuarium w Terliczce k. Rzeszowa, za to że nas do siebie przygarnął. We wdzięcznej pamięci mamy również śp. o. Cherubina Pająka OFM, który podczas Mszy św. grał na organach. Nie możemy dziś zapomnieć zwłaszcza o kapłanie, który do nas przyjechał na swoje prymicje – o księdzu Tomaszu Dawidowskim. Razem z nim do Rzeszowa przybyli klerycy z Bractwa św. Piotra: Andreas Hirch, Andreas Fusting oraz Wojciech Grygiel. Przyjazd księdza, kleryków i osób świeckich był możliwy dzięki zaangażowaniu Jana Filipa Libickiego o czym do dziś pamiętamy.Na pierwszą Mszę św. nasze środowisko czekało dwa i pół roku. W ciągu kolejnych 10 lat, które minęły od rzeszowskich prymicji wiele się zmieniło. Przez pierwsze lata formację duchową zawdzięczaliśmy kapłanom z Bractwa św. Piotra. Od ponad trzech lat istnieje Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej, którego moderatorem jest ks. dr Krzysztof Tyburowski, a formacja religijna realizowana jest przez księży diecezjalnych. W minionej dekadzie 13 kapłanów sprawowało Mszę św. w 20 świątyniach Diecezji Rzeszowskiej, a kapłani i ministranci DTŁ wyjeżdżali do 7 miejsc w Polsce. Wielość i częstość – ponad 100 Mszy św. rocznie – celebracji Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego uprawnia nas do stwierdzenia, że nie jest już ona w naszej diecezji niczym nadzwyczajnym.


Tekst i opracowanie: Sławomir Dronka