środa, 7 lipca 2010

Celebracja Mszy trydenckiej w Polsce - statystyki trzy lata po ogłoszeniu Summorum Pontificum

Jak zwykle raz na kwartał (1 stycznia, na Wielkanoc, 7 lipca, 14 września) przedstawiamy zebrane przez nas statystyki dotyczące regularnie odprawianych w Polsce Mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Na początek zamieszczamy krótkie podsumowanie:

Według danych portalu Nowy Ruch Liturgiczny, na 7 lipca 2010 roku, w Polsce, zgodnie z motu proprio Benedykta XVI
Summorum Pontificum, Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, zwana Mszą trydencką, była regularnie odprawiana w 37 kościołach (7 lipca 2007 r. było to 8 kościołów) w tym w 15 kościołach przynajmniej raz w tygodniu (7 lipca 2007 r. było to 5 kościołów).

Poniżej przedstawiamy listę i liczbę miejscowości wraz z porównaniem do tego samego okresu roku poprzedniego oraz porównanie do czasu sprzed ogłoszenia Summorum Pontificum. Ponadto zamieszczamy mapę kościołów, która w miniaturowej formie jest już na stałe obecna w prawym panelu naszej witryny. W przypadku błędnie podanych terminów lub miejsc celebracji prosimy o e-mail na adres: nowyruchliturgiczny@gmail.com .Przypominamy, że uwzględniamy te miejsca gdzie:

1. Msza trydencka jest sprawowana regularnie co najmniej raz w miesiącu wyłączając przerwę wakacyjną i wyjątkowe okoliczności.

2. Celebracja jest jawna - wierni mogą dowiedzieć się o tym fakcie przynajmniej z internetu.

3. Celebrans używa mszału tradycyjnego (wg wydania z 1962 roku).

Jeśli w danej miejscowości Msza jest sprawowana przez tego samego księdza dla tej samej grupy wiernych rotacyjnie w różnych kościołach, wówczas liczymy to miejsce jako jedno.Pokaż Summorum Pontficum w Polsce na większej mapie