piątek, 14 maja 2010

Msza solenna w Krakowie

W czwartek 13 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w kościele OO. Bonifratrów w Krakowie została odprawiona Uroczysta Msza św. z asystencją diakona i subdiakona. Celebransem był ks. Wojciech Grygiel FSSP, funkcję diakona pełnił ks. dk Artur Gielata, zaś subdiakona ks. dk Piotr Maroszek. Obaj studiują w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Zostali wyświęceni na diakonów 8 maja 2010 r. w Katedrze na Wawelu.