piątek, 14 maja 2010

Kard. Canizarès o znaczeniu motu proprio Summorum Pontificum

Portal L'homme nouveau, przytacza fragment listu wystosowanego przez kard. Canizarèsa do uczestników kolokwium poświęconego motu proprio Summorum Pontificum, które odbyło się w Instytucie Chrystusa Najwyższego Kapłana w Madrycie. Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina w nim znaczenie tego dokumentu Benedykta XVI:

„W sercu Ojca Świętego, pasterza Kościoła, leży troska o głęboką znajomość Liturgii i pragnienie, by była ona celebrowana i przeżywana przez cały Kościół z miłością i szacunkiem, by, zgodnie z życzeniem samego Chrystusa, była ona źródłem nadprzyrodzonej siły, jednoczącej świadectwo wszystkich katolików i zdolnej przemieniać otaczającą nas rzeczywistość. Motu proprio Summorum Pontificum powinno być postrzegane przez pryzmat całej nauki i działań Ojca Świętego, a nie jako jednorazowy akt przeznaczony dla wąskiej grupy osób w szczególnej sytuacji. Ułatwienie dostępu do Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego nie jest kwestią nostalgii czy integryzmu, lecz krokiem do pełnej Komunii Kościoła i, zgodnie z „hermeneutyką ciągłości”, pomocą w zrozumieniu „formy zwyczajnej” Liturgii Rzymskiej.”

Dziękując Instytutowi Chrystusa Najwyższego Kapłana za zorganizowanie kolokwium, wysłannik Ojca Świętego powiedział:

„Aby te wskazania Ojca Świętego mogły przynieść owoce, muszą być one poparte intensywną formacją, głęboką refleksją teologiczną, historyczną, pastoralną, prawną i duchową w świetle wielowiekowej tradycji Liturgii Katolickiej i nauczania papieży. Mam nadzieję i już się cieszę, że inicjatywy takie, jak to spotkanie będą pomocą w tej formacji.”

Kolokwium miało miejsce 24 kwietnia br. w Madrycie. Przewodniczyli mu ks. Juan Migiel Ferrer, Podsekretarz Kongregacji Kultu Bożego i ks. Nicola Bux z Urzędu Ceremonii Liturgicznych Ojca Świętego. Więcej szczegółów na stronie Instytutu.

Tłumaczenie: Katarzyna Szczepańska-Wocial