piątek, 21 maja 2010

Jubileusz stowarzyszenia Pro Missa Tridentina

Z okazji dorocznego zjazdu stowarzyszenia świeckich „Pro Missa Tridentina“ dnia 24 kwietnia br. sprawował Mszę św. pontyfikalną w katedrze w Essen (Nadrenia-Westfalia) J.Exc. Raymond Leo BURKE, Prefekt Sygnatury Apostolskiej (najwyższego sądu kościelnego). W liturgii uczestniczył Ordynariusz miejsca, J.Exc. bp Franz-Josef OVERBECK, który wraz z głównym celebransem udzielał Komunii św. Ten niezwykły gest jest tym bardziej znaczący, że w roku bieżącym rzeczone stowarzyszenie obchodzi 20-lecie swego istnienia.
W swojej homilii Dostojny Celebrans mówił wpierw o Najświętszej Maryi Pannie, Matce Dobrej Rady, patronce diecezji, do której na koniec liturgii wraz z Biskupem Miejsca odmówił modlitwę. Ponadto poruszył doniosłość Motu Proprio „Summorum Pontificum“, rocznicę „koronacji“ Ojca św. BENEDYKTA XVI, tudzież obchodzony obecnie Rok Kapłański. W słowach zachęty i dodania odwagi skierowanych do wszystkich przyjaciół i zwolenników liturgii tradycyjnej abp BURKE życzył Bożego błogosławieństwa oraz niewzruszonej łączności z Następcą św. Piotra, by zaangażowanie dla sprawy liturgii tradycyjnej owocowało wzrostem w świętości życia oraz działalności w Chrystusowym dziele Zbawienia dla uświęcenia świata.
W godzinach popołudniowych miał miejsce wykład H. HOLPING‘a profesora dogmatyki i liturgiki na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim nt. teologicznych powiązań Krzyża i ołtarza w aspekcie obecności Ofiary Chrystusowej w Eucharystii. W moderowanej dyskusji po wykładzie wystąpili ponadto księża z Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (S. CONRAD), Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X (Th. BÜCKER) oraz Opus Dei (P. von STEINITZ). Byli zgodni co do tego, jak ważna i potrzebna jest obecność liturgii tradycyjnej w życiu Kościoła. Poruszono także temat statusu oraz sytuacji liturgii tradycyjnej w okresie przed Motu Proprio „SP“, linii Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X oraz wprowadzonego przez Benedykta XVI nazewnictwa co do dwóch „form“ obrządku rzymskiego.

Tekst nadesłał ks. D.O.

Foto: Christoph Hahn, PMT