wtorek, 11 maja 2010

Duszpasterstwo Wiernych Korzystających z Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Archidiecezji Wrocławskiej

W dniu 4 maja 2010 r. abp Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski wydał Dekret erygujący Duszpasterstwo Wiernych Korzystających z Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w Archidiecezji Wrocławskiej. Jest to druga tego typu organizacja w Polsce, po Duszpasterstwie Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej, powołanym 3 stycznia 2007 r.

W Dekrecie erekcyjnym apb Gołębiewski wyjaśnia, że decyzja, którą podjął wypływa z licznych próśb wiernych ponawianych pod jego adresem związanych miłością i zaangażowaniem z dawnymi formami liturgicznymi. Została ona podjęta po głębokiej przedmiotowej refleksji i konsultacjach ze współpracownikami, w duchu motu proprio Ojca świętego Benedykta XVI Summorum Pontificum.

Zgodnie ze Statutem Duszpasterstwa, zatwierdzonym w wydanym Dekrecie:

Duszpasterstwo wiernych korzystających z nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego przynależy kanonicznie do rzym. -kat. parafii p.w.NMP na Piasku we Wrocławiu. Nad sprawowaniem liturgii i metrykalnymi zapisami udzielanych - w ramach tegoż Duszpasterstwa - sakramentów, a mianowicie: chrztu, bierzmowania i małżeństwa czuwa zawsze Proboszcz parafii p.w. NMP na Piasku, z możliwością zlecenia kanonicznego tejże posługi współpracującemu z nim prawnie ustanowionemu kapłanowi moderatorowi (par. 7).

Kapłani celebrujący liturgię Mszy św. według Mszału bł. Jana XXIII muszą dobrze znać obrzęd eucharystyczny obowiązujący w nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego i z pietyzmem stosować go w praktyce. (par. 10)

Duszpasterstwo wiernych korzystających z nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego dla zdynamizowania swego posługiwania zainteresowanym, może korzystać z godnej pomocy kanonicznie erygowanych instytutów zgromadzeń, stowarzyszeń i ruchów kościelnych, zwłaszcza tych, które za cel swojej działalności uznają kultywowanie tradycji kościelnej i nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego (par. 11).

Odpowiedzialnym za funkcjonowanie omawianego Duszpasterstwa jest proboszcz parafii p.w. NMP na Piasku we Wrocławiu oraz kapłan moderator, mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego, Proboszczowi lub moderatorowi mogą pomagać inni kapłani, pod warunkiem jednak, że uzyskali na to zgodę Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego (par. 16).