niedziela, 4 kwietnia 2010

Summorum Pontificum w Polsce - statystyka kwartalna

Jak zwykle raz na kwartał (1 stycznia, na Wielkanoc, 7 lipca, 14 września) przedstawiamy zebrane przez nas statystyki dotyczące regularnie odprawianych w Polsce Mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Na początek zamieszczamy podsumowanie dla wszystkich dziennikarzy, którzy nie mają czasu na dokładne analizowanie danych, które zamieszczamy.

Według danych portalu Nowy Ruch Liturgiczny, na początku kwietnia 2010 roku, w Polsce, zgodnie z motu proprio Benedykta XVI Summorum Pontificum, Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, zwana Mszą trydencką, była regularnie odprawiana w 36 miejscach.

Poniżej jak zwykle przedstawiamy listę i ilość miejscowości wraz z porównaniem do tego samego okresu roku poprzedniego oraz porównanie do czasu sprzed ogłoszenia Summorum Pontificum. Ponadto zamieszczamy mapę kościołów, która w miniaturowej formie jest już na stałe obecna w prawym panelu naszej witryny. W przypadku błędnie podanych terminów lub miejsc celebracji prosimy o e-mail na adres: contact@traditionalparishes.net .


Przypominamy, że uwzględniamy te miejsca gdzie:
1. Msza trydencka jest sprawowana regularnie co najmniej raz w miesiącu wyłączając przerwę wakacyjną i wyjątkowe okoliczności.

2. Celebracja jest jawna - wierni mogą dowiedzieć się o tym fakcie przynajmniej z internetu.

3. Celebrans używa mszału tradycyjnego (sprzed 1963 roku).

Jeśli w danej miejscowości Msza jest sprawowana przez tego samego księdza dla tej samej grupy wiernych rotacyjnie w różnych kościołach, wówczas liczymy to miejsce jako jedno.Pokaż Summorum Pontficum w Polsce na większej mapie