czwartek, 22 kwietnia 2010

Diecezjalni kapelani dla celebracji według starej formy rytu rzymskiego

Publikujemy listę kapłanów, którzy zostali oficjalnie mianowani przez biskupów ordynariuszy dla celebracji nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Przewiduje to art. 10 motu proprio Summorum Pontificum:

Wolno ordynariuszowi, jeśli uzna za stosowne, erygować parafię personalną dla celebracji według starej formy rytu rzymskiego zgodnie z kan. 518 lub mianować rektora lub kapelana zgodnie z przepisami prawa.
Wymienieni księża mogą służyć pomocą w przypadku chęci zorganizowania celebracji sakramentu małżeństwa lub chrztu świętego w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.


# Archidiecezja Białostocka: ks. dr Marian Strankowski

# Diecezja Gliwicka: ks. Jarosław Steczkowski

# Diecezja Kaliska: ks. Jarosłąw Powąska

# Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska: O. Krzysztof Szachta OFM Conv

# Archidiecezja Krakowska: ks. dr Wojciech Grygiel FSSP, ks. kan. prof. dr hab. Jacek Urban
# Archidiecezja Lubelska: ks. dr Wojciech Różyk
# Diecezja Łowicka: O. Petroniusz Powęzka OFM

# Archidiecezja Łódzka: ks. dr Marek Kaczmarek

# Diecezja Opolska: ks. Sebastian Krzyżanowski
# Diecezja Radomska: ks. prałat Stanisław Kula
# Diecezja Rzeszowska: ks. dr Krzysztof Tyburowski, ks. Dariusz Mikrut

# Diecezja Sosnowiecka: ks. prałat Czesław Tomczyk
# Diecezja Świdnicka: ks. Zbigniew Chromy
# Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska: ks. Paweł Korupka
# Diecezja Tarnowska: ks. prałat dr Bolesław Margański

# Archidiecezja Warszawska: O. Krzysztof Stępowski CSsR
# Archidiecezja Wrocławska: ks. prałat Stanisław Pawlaczek

#Diecezja Zamojsko-Lubaczowska: ks. Andrzej Kijek

Lista nie obejmuje księży, którzy celebrują Mszę trydencką z własnej inicjatywy jako Mszę prywatną lub Mszę parafialną.

W przypadku jakichkolwiek nieścisłości, braków lub zmian prosimy o kontakt na adres e-mail: nowyruchliturgiczny@gmail.com .