poniedziałek, 1 marca 2010

Zapowiedzi na marzec

W dniach 6, 7, 8 marca (sobota, niedziela, poniedziałek) odbędą się w Rzeszowie, w kościele Św. Krzyża Rekolekcje Wielkopostne Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej. Msza św. w sobotę 6 marca o godz. 19:30, w niedzielę 7 marca o godz. 15, w poniedziałek 8 marca o godz. 19:30.

W niedzielę 7 marca w Krakowie we Mszy św. o godz. 13.15 w kościele OO. Bonifratrów udział weźmie ks. bp Jan Szkodoń, który wygłosi homilię.