piątek, 5 marca 2010

Rzym: Sympozjum "Tradycja liturgiczna Kościoła rzymskiego"

Jak podaje serwis liturgista.pl w dniach 25 - 26 marca w Rzymie w Instytucie salezjańskim Sacro Cuore, odbędzie się sympozjum zorganizowane z okazji 40 rocznicy ogłoszenia Mszału Pawła VI i 440 rocznicy ogłoszenia Mszału Piusa V. Wśród wykładowców będzie można usłyszeć: Manlio Sodi, Pietro Sorci, Matias Augé, Goffredo Boselli, Giorgio Bonaccorso. Szczegóły podaje strona internetowa Rivista Liturgica.