czwartek, 11 lutego 2010

Zapowiedź uroczystej Mszy św. w Waszyngtonie

Po raz pierwszy od blisko 40 lat, przy ołtarzu głównym w Narodowym Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie, zostanie odprawiona pontyfikalna Msza św. wg Mszału św. Piusa V. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 24 kwietnia 2010 r. i wpisze się w obchody piątej rocznicy wstąpienia na Tron Piotrowy przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Mszę św. odprawi Darío kard. Castrillón Hoyos.

Bazylika jest największym kościołem w Stanach Zjednoczonych i jednym z dziesięciu największych na świecie. Jest ona w stanie pomieścić ok. 6.500 ludzi.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Pauliański przy współudziale Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra.