niedziela, 14 lutego 2010

Świecenia polskich seminarzystów Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra

W sobotę 13 lutego 2010 J. Eks. Bp Vitus Hounder, ze szwajcarskiej diecezji Chur, udzielił święceń niższych oraz święceń subdiakonatu seminarzystom studiującym w Wigratzbad. Biskup Vitus głosił także tygodniowe rekolekcje dla wyświęcanych kleryków. Jest to już jego kolejna wizyta w tym seminarium oraz kolejna celebracja w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Wśród wyświęconych seminarzystów byli także polscy alumni:
kl. Michał Gajewski (ur. 1984) pochodzi z diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Studiuje na pierwszym roku teologii w sekcji niemieckojęzycznej. Został wyświęcony na egzorcystę/akolitę.

kl. Marek Grabowski (ur. 1985) pochodzi z diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Studiuje na trzecim roku teologii w sekcji francuskojęzycznej. Został wyświęcony na subdiakona. Kleryk Marek pełni w seminarium funkcję decanus seminaristarum. Jest to rodzaj rzecznika praw - pośrednika między seminarzystami obu sekcji a rektoratem.

Biskup Vitus wśród wyświęconych subdiakonów (żródło: www.fssp.pl)

Niedługo na polskiej stronie Bractwa Kapłańskiego św. Piotra pojawią się oficjalne zdjęcia z uroczystości święceń. Natomiast poniżej prezentujemy kilka zdjęć wykonanych przez osobę biorącą udział w uroczystościach.