sobota, 13 lutego 2010

Opus Dei wraca do liturgii, którą szczególnie ukochał jego założyciel

W międzynarodowym seminarium duchownym Sedes Sapientiae prowadzonym przez Opus Dei w Rzymie, jak również na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce od początku roku szkolnego 2009/2010 kandydaci do kapłaństwa zdobywają wiedzę na temat tradycyjnej liturgii. Poinformował o tym hiszpański portal Sector Catòlico. Decyzja o wyraźnym otwarciu się Opus Dei na nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, brzmi bardzo wiarygodnie obok innych informacji zamieszczanych regularnie przez ten portal. Jest to wiadomość o bardzo dużym znaczeniu. Pokazuje ona, że wspólnota założona przez św. Josemarię Escrivà de Balaguera pragnie wziąć aktywny udział w liturgicznej odnowie Kościoła zapoczątkowanej przez Papieża Benedykta XVI.
Warto przypomnieć, że św. Escrivà de Balaguer wyprosił osobiście u Pawła VI, pomimo wprowadzenia nowego porządku Mszy św., zezwolenie na dalsze odprawianie Mszy św. w dotychczasowej formie. W tej sytuacji „proroczo” wydają się brzmieć słowa Świętego, które wypowiedział w kilka lat po posoborowej reformie liturgii: „Nie wyrzucajcie starych mszałów, one powrócą”.
Prałatura personalna, pod obecnym kierownictwem bp. Javiera Echevarría, pozostaje wierna wskazaniom Papieża. Benedykt XVI pragnie wewnętrznego pojednania i jedności Kościoła, przez liturgię i autentyczną, wolną od błędów interpretację Soboru Watykańskiego II.

Poza tym wspomniana hiszpańskojęzyczna strona informuje, że od lutego br. w bazylice San Eugenio w Rzymie, w której posługę pełnią kapłani Opus Dei, raz w miesiącu będzie można wysłuchać Mszy św. wg Mszału św. Piusa V.