wtorek, 9 lutego 2010

Nowe miejsce celebracji Mszy św. w rycie klasycznym w Poznaniu

W Niedzielę Sześćdziesiątnicy, dnia 7 lutego A.D 2010 roku w Poznaniu na ul. Szewskiej w podominikańskim kościele należącym do o.o. jezuitów p.w Najświętszej Krwi Pana Jezusa i MB Pocieszenia o godz 16.00 została zainaugurowana regularna celebracja Mszy Świętej w rycie klasycznym. Celebransem był ks. Włodzimierz Wygocki, celebrze towarzyszył chór Soli Deo z parafii Trójcy Świętej.
Msze w tym kościele będą odprawiane w każdą niedziele o godz 15.30. Patronat nad przedsięwzięciem objęło Societas Maior Polonia Pro Missa Tridentina.