piątek, 5 lutego 2010

Kuria Rzymska przygotowuje dokument w sprawie liturgicznej formacji zakonnej

W dniu 2 lutego, będącym światowym dniem życia konsekrowanego, Kard. Franc Rodé, CM, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, udzielił wywiadu włoskiej sekcji Radia Watykańskiego, w którym zapowiedział, że prowadzona przezeń Kongregacja wspólnie z Kongregacją ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przygotowuje dokument, który będzie również regulował liturgiczną formację zakonną. Tłumaczenie NLM istotnej części wywiadu:

Pytanie: Kongregacja pracuje również nad zagadnieniami związanymi z istotą modlitwy ...

Kard. Rodé: niektórzy mówią, że dziś zakonnicy i zakonnice modlą się zbyt mało. Nie wiem czy to prawda i żywię nadzieję, że nie. Modlitwa przedstawia dziś trudności, raczej rzadko spotykane w przeszłości, w czasach gdy tempo życia było bardziej ludzkie i nie było tyle stresu, hałasu, może [wtedy] modlitwa, zaduma, koncentracja, myślenie, wzniesienie umysłu ku Bogu były łatwiejsze. We współczesnym szybkim świecie modlitwa staje się z pewnością o wiele trudniejsza. Należy podkreślić absolutną konieczność modlitwy dla życia konsekrowanego. W tym celu tworzymy odpowiedni dokument. Oprócz tego, mamy też inny punkt widzenia: kard. Cañizares, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wpadł na pomysł — którym się ze mną podzielił — by stworzyć międzydykasterialny dokument w sprawie liturgicznej formacji zakonnej, którego pierwsza część przypadłaby naszej dykasterii, druga zaś dykasterii Kultu Bożego. Takie posunięcie wydaje mi się również bardzo ważne, bowiem z jednej strony mamy do czynienia z pewną „ignorancją”, brakiem wiedzy liturgicznej i edukacji młodych zakonników i zakonnic — z drugiej zaś z przejawami „liturgicznej fantazji” nie zawsze w najlepszym guście, które nie odpowiadają ani pragnieniu ani woli Kościoła czy samemu duchowi liturgii. Zatem pewne środki naprawcze są konieczne. Ta część zadania zostanie powierzona Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i wspólnie wydamy dokument, składający się z dwóch części: jednej dotyczącej modlitwy, drugiej zaś — formacji liturgicznej. Sądzę, że obie części są konieczne i żywię nadzieję, że przyczynią się do zgłębienia życia duchownego w zakonach.

tłum. Anna Kaźmierczak