czwartek, 18 lutego 2010

Klasztor Clear Creek otrzymał status opactwa

Na stronie internetowej Diecezji Tulsa pojawiła się radosna informacja, która jest kolejnym świadectwem żywotnego rozwoju tradycyjnych zgromadzeń zakonnych w Stanach Zjednoczonych.

Trzydziestu trzech mnichów z klasztoru Clear Creek k. Hulbert otrzymało radosną wiadomość o nadaniu przeoratowi statusu niezależnego opactwa. Dom Antoine Forgeot OSB, opat klasztoru Clear Creek we Francji, powiadomił wspólnotę zakonną o zmianie statusu dn. 11 lutego b.r., w święto NMP z Lourdes.

Pokropienie wodą święconą na zakończenie procesji poprzedzającej uroczystość

Jednocześnie O. Filip Anderson, jeden z członków pierwotnej grupy 12 mnichów przybyłych z opactwa NMP w Fontgombault we Francji by pomóc w założeniu klasztoru Clear Creek, został mianowany opatem nowego ośrodka życia konsekrowanego noszącego odtąd nazwę opactwa Zwiastowania NMP w Clear Creek. O. Anderson był przeorem wspólnoty zakonnej od momentu jej założenia.

Mianowanie nowego opata

„To cudowna chwila i czas byście prawdziwie realizowali swoje powołanie. Nadanie statusu opactwa oznacza osiągnięcie pewnej dojrzałości” — powiedział opat Anderson.

Klasztor Clear Creek powstał w roku 1999 na zaproszenie bp. Edwarda J. Slattery’ego. I choć kolejne dziesięciolecie było okresem upadku życia zakonnego wielu klasztorów w kraju i na świecie, liczebność wspólnoty NMP z opactwa Clear Creek wzrosła z pierwotnej liczby 12 do 18 mnichów po ślubach zakonnych (12 kapłanów oraz 6 braci świeckich), 7 młodszych mnichów (po pierwszych ślubach) oraz 8 nowicjuszy i postulantów.

Nowy opat o. Anderson

Opat Anderson dodał, iż przed nadaniem statusu opactwa, od czasu założenia klasztor musi osiągnąć pewien poziom stabilności, przejawiający się zarówno w zdolności do przyciągania powołań jak i uzyskania bezpieczeństwa finansowego. W benedyktyńskiej wspólnocie zakonnej w Solesmes, w skład której wchodzi opactwo NMP z Clear Creek, ową stabilność trzeba uzyskać w ciągu pierwszych 13 lat istnienia. Po spełnieniu powyższych warunków Dom Antoine Forgeot, opat z opactwa Notre Dame de Fontgombault, zalecił zmianę statusu na opata St. Pierre de Solesmes.
I choć ostatnie słowo formalnie należy do Stolicy Apostolskiej, tym razem moc decyzyjna została przekazana opactwu Solesmes.

Klasztor Clear Creek

Clear Creek to czwarta córa benedyktyńska Fontgombault, której nadano status opactwa, oraz dwudzieste opactwo wspólnoty solesmeńskiej.

Opat Anderson dodał, że w codziennym życiu w opactwie NMP w Clear Creek zajdzie niewiele zmian, choć przyznał, że jego rola ulegnie radykalnej przemianie w sferze liturgii i zarządzania. Nowe opactwo będzie działało niezależnie od domu macierzystego a władza opata we wspólnocie zakonnej będzie podobna do władzy ordynariusza w diecezji, czyli będzie trojaka – uświęcająca, nauczająca i rządząca.

Oficjum

„Wraz z opatem Forgeot żywimy nadzieję na utrzymanie zażyłych stosunków z Fontgombault” — powiedział opat Anderson. „Nasze korzenie duchowne znajdują się we Francji.”

Solenna Msza św.

Uroczysty ingres opata Andersona w opactwie NMP z Clear Creek odbędzie się w sobotę 10 kwietnia 2010 r.

tłum. Anna Kaźmierczak
foto: Galeria Opactwa