sobota, 20 lutego 2010

Kardynał odprawi Mszę trydencką na jubileusz encykliki Evangelium Vitae

Nowojorska Rada Rycerzy Kolumba Agnus Dei podała, że emerytowany arcybiskup Nowego Jorku ks. Edward kard. Egan odprawi Mszę pontyfikalną z okazji 15-tej rocznicy encykliki o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Evangelium Vitae („Ewangelii życia”), śp. papieża Jana Pawła II, wydanej 25 marca, dziewięć miesięcy przed uroczystością Narodzenia Pańskiego, gdy katolicy obchodzą uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Wcielenia Pana naszego Jezusa Chrystusa w łonie Maryi, encykliki potępiającej morderstwo, aborcję i eutanazję.

Msza pontyfikalna w obronie życia rozpocznie się o godz. 19.30 w kościele p.w. śś. Młodzianków przy ul. 128 W. 37 na Manhattanie. Przed Mszą św. o godz. 19.00 zostanie odmówiony różaniec w obronie życia. Organista i chórmistrz, Dawid J. Hughes, poprowadzi chór, który wykona Missa de Beata Mariae Virgine Tomasza L. Victorii. Edward kard. Egan odprawi Mszę św. wg Missale Romanum z 1962r., formie obrządku sprawowanej w Kościele Katolickim przed Soborem Watykańskim II.

Ryszard Janniello, były Wielki Rycerz Rady Agnus Dei, podaje, że to już kolejny rok sponsorowania wyjątkowej Mszy na uroczystość Zwiastowania Pańskiego — „To nie przypadek, że papież Jan Paweł II wydał tę wielką encyklikę w obronie życia właśnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Wcielenia Słowa Bożego. To jedna z najważniejszych uroczystości w katolickim kalendarzu, bowiem przypomina nam co roku, że życie ludzkie Pana naszego Jezusa Chrystusa było święte od samego poczęcia w łonie Najświętszej Maryi Panny, dziewięć miesięcy przed narodzeniem.”

Evangelium Vitae wyraźnie podkreśla ów związek w zakończeniu encykliki: „Przyzwolenie Maryi, wyrażone w momencie Zwiastowania i Jej macierzyństwo znajdują się u samego źródła tajemnicy życia, które Chrystus przyniósł ludziom. Poprzez Jej zgodę na przyjęcie Słowa, które stało się ciałem i opiekę nad Jego życiem, życie człowieka zostało uwolnione od wyroku ostatecznej i wiecznej śmierci.” [tamże].

Msza pontyfikalna w obronie życia to także ważny krok dla Archidiecezji Nowojorskiej. Z inicjatywy Rycerzy Agnus Dei po raz pierwszy od czasu Vaticanum II amerykański purpurat odprawi Mszę pontyfikalną w Nowym Jorku wg formy obowiązującej przed Soborem. Antoni Ignacio, obecny Wielki Rycerz Rady Agnus Dei mówi, że „ludzie z naszej rady mają szczególne upodobanie w tej formie Mszy św. i Jego Eminencja okazał nadzwyczajną hojność zgadzając się ją odprawić.”

Msza pontyfikalna w obronie życia będzie trzecią Mszą pontyfikalną wg starszej formy odprawianej w Nowym Jorku w ubiegłym roku. „Od czasu wydania motu proprio Summorum Pontificum papieża Benedykta XVI i umożliwienia jej odprawiania wg ksiąg liturgicznych z 1962 r. każdemu kapłanowi katolickiemu Msze te stają się coraz bardziej powszechne” — powiedział Antoni Ignacio. Jeszcze za czasów kardynalskich Józef, kard. Ratzinger sam często odprawiał tę Mszę.

tłum. Anna Kaźmierczak