piątek, 8 stycznia 2010

Uroczysta Msza św. pontyfikalna wg usus antiquior kard. Cañizaresa w Bazylice Laterańskiej

7 stycznia 2010 r., w kolejnym dniu trwającej w Rzymie Konferencji Duchowieństwa zorganizowanej z okazji Roku Kapłańskiego, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Antonio kard. Cañizares Llovera odprawił w Bazylice Laterańskiej Mszę św. pontyfikalną wg Mszału św. Piusa V. Hiszpański hierarcha, jako Prefekt najważniejszej rzymskiej kongregacji odpowiedzialnej w całym Kościele za liturgię, już po raz trzeci celebrował publicznie uroczystą Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jest to niewątpliwy znak skierowany do wszystkich biskupów, że skarby liturgiczne Kościoła powinny być przede wszystkim z ich inicjatywy hojnie udostępniane wszystkim wiernym. Kard. Cañizares ukazuje w ten sposób, jak wygląda prawidłowa implementacja papieskiego motu proprio Summorum Pontificum. Prawo poznania bogactwa liturgii Kościoła mają nie tylko ci, którzy usilnie zabiegają o możliwość uczestniczenia w starszej formie Mszy św., lecz każdy chrześcijanin. Na kapłanach - biskupach i prezbiterach - jedynych szafarzach tych Bożych tajemnic - spoczywa obowiązek odkrycia ich przed Ludem Bożym.

Poniżej fotografie z Mszy św. kard. Cañizaresa, pochodzące ze strony NLM. Asystentem celebransa był ks. Glen Tattersall, natomiast funkcję diakona pełnił ks. John McDaniels z Archidiecezji Melbourne, zaś subdiakona - ks. Tim Finigan. Ceremoniarz to ks. Mark Withoos.
Modlitwy u stopni ołtarza


Okadzanie krzyża ołtarzowego


Subdiakon śpiewa Epistołę (ks. Tim Finigan)


Diakon śpiewa Ewangelię (ks. John McDaniels)


Homila
Offertorium


Konsekracja


Kard. Cañizares przekazuje znak pokoju ks. Glenowi Tattersall, kapłanowi asystującemu
Komunia Święta


Końcowe błogosławieństwo