czwartek, 21 stycznia 2010

Przygotujmy razem album dla Papieża. Inicjatywa Fundacji Pokolenie Benedykta XVI

Instytut Summorum Pontificum przygotowuje wydanie albumu pod roboczym tytułem „Gdzie Msza po dawnemu się odprawia”. Mają się w nim znaleźć fotografie i opisy ze wszystkich miejsc, w których odprawiana jest w Polsce Msza w klasycznym rycie rzymskim. Pomysłodawcy proszą osoby odpowiedzialne za organizację liturgii i zaangażowane w poszczególnych miejscach o nadsyłanie na adres Instytutu Summorum Pontificum materiałów, które zostaną wykorzystane w albumie. Materiały powinny zawierać zdjęcia zamieszczone na nośniku elektronicznym oraz tekst. Zdjęcia należy przesyłać w rozdzielczości 300 dpi, format A4.

Na zdjęciach powinny się znaleźć:
• kościół (kaplica) w którym jest sprawowana liturgia ukazany z zewnątrz; • zdjęcie ołtarza przygotowanego do celebracji; • zdjęcia różnych momentów liturgii • zdjęcia innych niż Msza św. wydarzeń – ślub, chrzest, bierzmowanie; • zdjęcia wiernych w czasie liturgii; • zdjęcie kapłana– celebransa (lub kapłanów – celebransów) • mile widziane będzie zdjęcie zbiorowe wiernych uczestniczących w liturgii, wykonane po jej zakończeniu albo w innych okolicznościach;

Tekst powinien zawierać następujące dane:
• data, od której sprawowana jest liturgia w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego; • nazwiska celebransów, którzy sprawują lub regularnie sprawowali liturgię; • inne wydarzenia (udzielanie Sakramentów, sakramentaliów, rekolekcje, konferencje, etc); • informacje o scholi, grupie ministrantów; • inne wydarzenia, fakty, związanie ze sprawowaniem liturgii.

Materiały należy nadsyłać do dnia 27 marca 2010 roku na adres:
Instytut Summorum Ponificum
Ul.Powstańcow 26/20
05-091 Ząbki

Na kopercie trzeba umieścić dopisek „Album”.

Przedstawiciele Fundacji pragną złożyć Album w darze Ojcu św. w trzecią rocznicę wejścia w życie motu proprio Summorum Pontificum jako wotum wdzięczności wiernych z Polski za ten dar dla Kościoła.

Szczegółowe informacje na stronie Fundacji.