czwartek, 28 stycznia 2010

Kalendarze tradycyjne na 2010 rok

W 2010 r. wierni w Polsce mają możliwość wyboru pomiędzy czterema kalendarzami odpowiadającymi układowi świąt właściwemu dla liturgii tradycyjnej. Kalendarze przygotowano w czterech ośrodkach, w których wierni mają możliwość regularnego uczestniczenia w Mszy św. wg Mszału św. Piusa V.

Z Poznania pochodzi kalendarz poświęcony osobie kardynała Johna Henry’ego Newmana. Każda z dwunastu kart opatrzona jest cytatem z jego pism i kazań. Cena 20 zł plus koszty przesyłki.


W Krakowie kalendarz wydany został przez duszpasterstwo, którym opiekuje się ks. Wojciech Grygiel z Bractwa św. Piotra, we współpracy z Fundacją Constitues Eos. Motyw kalendarza nawiązuje do 600. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. Na kolejnych 12 stronach przedstawione zostało kalendarium wydarzeń z 1410 roku związanych z Bitwą Grunwaldzką. Kalendarze kolportuje księgarnia Sanctus. Cena to 38,50 zł plus koszty przesyłki.


Działające w Bytomiu Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej wydało kalendarz z tradycyjnym układem świąt ilustrowany zdjęciami kościółka Św. Ducha. Jego cena wynosi 20 zł plus koszty przesyłki.


Natomiast Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej przygotowało prosty, dwustronny kalendarz, zawierający w skrócie wszystkie daty ważne dla tradycyjnej liturgii w rozpoczętym niedawno roku kalendarzowym. Cena 10 zł plus koszty przesyłki.

W poszczególnych miastach kalendarze dostępne są do nabycia po Mszy św. w zakrystii lub wyłożone na stoliku w kościele.