niedziela, 31 stycznia 2010

Introit z niedzieli Siedemdziesiątnicy

Prezentujemy nagranie introitu na niedzielę Siedemdziesiątnicy, która rozpoczyna liturgiczny okres Przedpościa. Jego słowa zostały zaczerpnięte z Ps 17, 5.6.7 i Ps 17, 2-3:


Circumdederunt me gemitus mortis, dolores inferni circumdederunt me : et in tribulatione mea invocavi Dominum, et exaudivit de templo sancto suo vocem meam (Ps 17, 5.6.7). Diligam te, Domine, fortitudo mea : Dominus firmamentum meum, et refu-gium meum, et liberator meus (Ps 17, 2-3).

"Ogarnęły mnie boleści śmierci: boleści piekielne otoczyły mnie. I w mojej niedoli wzywałem Pana, a On usłyszał głos mój ze świątyni swojej. Kocham Cię, o Panie, mocy moja, Pan twierdzą i ucieczką moją, On moim wybawicielem".

W kalendarzu liturgicznym zreformowanym po Soborze Watykańskim II i obowiązującym dla zwyczajnej formy rytu rzymskiego okres Przedpościa został zniesiony.

Tekst introitu wraz z zapisem neumatycznym