środa, 2 grudnia 2009

Pielgrzymka do Ars

Poznańskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej w ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Kapłańskim zaprasza w dniach 12-19 kwietnia A.D. 2010. na pielgrzymkę do grobu Patrona kapłanów, św. Jana Marii Vianneya oraz innych miejsc ważnych dla historii i teraźniejszości Kościoła Katolickiego, takich jak Wigratzbad, Triors, Chateauneuf de Galaure, Grande Chartreuse, Arles, Avignon, Saintes Maries de la Mer, Le Barroux, Ars sur Formans oraz Annecy.


RAMOWY PROGRAM

12 kwietnia – poniedziałek
Wyjazd z Poznania o godz. 5.30, po Mszy Św.
Przejazd do Wigratzbad. Obiad na trasie.
Zakwaterowanie i nocleg w Wigratzbad późnym wieczorem.

13 kwietnia - wtorek
Msza Św. Śniadanie i wykwaterowanie. Krotki spacer po Wigratzbad. Jest to mała miejscowość w Bawarii, gdzie mieści się seminarium Bractwa Św. Piotra (FSSP). Znajduje się tu również sanktuarium Maryjne – Matka Boża objawiła się Antonii Radler, a na miejscu objawień wybudowano kaplicę (Gnadenkapelle).
Następnie przejazd w kierunku Triors – obiadokolacja i nocleg w okolicach Triors.

14 kwietnia – środa
Msza Św. Śniadanie. Wizyta w klasztorze benedyktyńskim w Triors. Następnie przejazd do Chateauneuf-de-Galaure, gdzie żyła Marta Robin (1902 – 1981) – stygmatyczka i mistyczka. Przez 52 lata jej jedynym pokarmem była Komunia Święta. Jej ideałem była św. Teresa z Lisieux, chciała wstąpić do Karmelu, ale stan zdrowia i paraliż, który unieruchomił ją w łóżku na 47 lat, rozwiał jej plany. Od 1986r. toczy się jej proces beatyfikacyjny.
Z Chateauneuf-de-Galaure udamy się do klasztoru kartuzow w Grande Chartreuse.
Biskup Grenoble ofiarował św. Brunonowi i jego sześciu towarzyszom miejsce odludne zwane desertum Carthusiae, gdzie założyli klasztor, który z czasem stał się siedzibą władz nowego zakonu kartuzów. Nazwa Charteuse pochodzi od pobliskiego masywu górskiego. Św. Brunon w 1090r. został powołany przez papieża Urbana II do Kurii Rzymskiej i już nigdy nie powrócił do miejsca, które tak kochał. Czterech spośród sześciu towarzyszy św. Brunona było kapłanami i zostali oni ojcami, dwóch pozostałych było osobami świeckimi i zostali oni braćmi zwanymi konwersami. W klasztorze robiono zdjęcia do filmu dokumentalnego „Wielka cisza” Philipa Groninga.
Obiadokolacja i przejazd na nocleg w okolice Triors.

15 kwietnia – czwartek
Śniadanie. Wizyta w opactwie benedyktyńskim w Triors.
Msza Święta i czas na modlitwę.
Opactwo Notre Dame należy do Kongregacji Solesmes odnowionej przez Dom Guerangera. Do tej kongregacji należą m.in.: Triors, Randol i Fontgombault. Dwa freski w opactwie są dziełem Polaka - Piotra Drozdowicza (W drodze do Emaus - nad wejściem do refektarza, Uczniowie w Emaus II).
Przejazd do Arles – miasta ważnego w dziejach Kościoła.
Biskupem w Arles przez ponad czterdzieści lat, w bardzo niespokojnych czasach był św. Cezary z Arles. Niestety jego grób zdewastowano podczas rewolucji, ale zachowały się dwa paliusze, sandały i miedziana sprzączka od paska (w krypcie bazyliki Notre Dame, którą sam wybudował). Biskupem Arles był też św.Honorat z Arles - założyciel klasztoru przy katedrze. Również jego relikwie zostały zbezczeszczone - spalili je jakobini podczas rewolucji. Tutaj Żył również uczeń św. Honorata - św. Hilary z Arles. Cudem architektury romańskiej jest kościoł św. Trofima – pierwszego biskupa Arles, wysłanego z Galii przez św. Piotra. W stylu romańskim również zbudowany został kościół św. Honorata z XII w. Wart zobaczenia jest siedemnastowieczny kościół św. Anny z lapidarium, sarkofagami i mozaikami rzymskimi oraz budynek zakonu joannitow z XV w. W mieście znajduje się teatr z I w., amfiteatr z II w., średniowieczne mury obronne, nekropolia adaptowana przez chrześcijan oraz termy Konstantyna Wielkiego.
Z Arles udamy się do Awinionu – miasta papieży. W latach 1309 – 1791 Awinion był w rękach papiestwa. Pałac Papieski zbudowany w XIV w. jest największą budowlą gotycką w Europie. Katedra z XIIIw. z zachowanym nad portykiem freskiem Simona Martiniego z 1341r. W katedrze znajdują się grobowce papieża Jana XXII i Benedykta XII. Ciekawym
zabytkiem jest słynny most św. Benezeta z XII w., z którego zachowały się tylko cztery przęsła i romańska kaplica.
Obiadokolacja i nocleg w okolicy Saintes Maries de la Mer.

16 kwietnia – piątek
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Saintes Maries de la Mer- pięknego miasta słynącego ze złocisto-szarych kościołów i białych domów. Z dachu ufortyfikowanego kościoła roztacza się widok na całą Camargue- rozlewiska Rodanu, które są siedliskiem ok.400 gatunków rzadkich ptaków (m.in. największa kolonia lęgowa flamingów w Europie). Nazwa miejscowości i herb
biorą swój początek z legend, mówiących o dwóch Mariach, które tu przypłynęły – Marii Salomei i Marii, matce apostoła Jakuba.
Przejazd do opactwa benedyktynów w Le Barroux.
Neoromański klasztor św.Marii Magdaleny został wybudowany w r.1978. Od 1989r. bezpośrednio podlega Ojcu Świętemu, jego założycielem i pierwszym opatem był zmarły w 2008r. Dom Gerard Calvet. W klasztorze spędzimy popołudnie – Msza Święta i czas na modlitwę.
Przejazd w okolice Ars sur Formans - obiadokolacja i nocleg.

17 kwietnia – sobota
Po śniadaniu przejazd do Ars-sur-Formans do bazyliki, do grobu św. Jana Marii Vianneya. Jan Maria Chrzciciel Vianney urodził się 8 maja 1786 r. jako syn chłopa w wiosce Dardilly, niedaleko Lyonu. Jego dzieciństwo i młodość przypadły na czas rewolucji francuskiej, w trakcie której okrutnie prześladowano Kościół katolicki, przede wszystkim kapłanów, utrudniano sprawowanie kultu i praktyk religijnych. Jan Vianney przyjął potajemnie I Komunię św. mając 13 lat. Do niższego seminarium duchownego wstąpił w 1812 r. Przy słabym przygotowaniu i późnym wieku nauka szła mu bardzo ciężko. W roku 1813 przeszedł jednak do wyższego seminarium w Lyonie. Przełożeni, litując się nad nim, radzili mu, by opuścił seminarium. Zamierzał faktycznie tak uczynić i wstąpić do Braci Szkół Chrześcijańskich, ale odradził mu to proboszcz z Ecully. On też interweniował za Janem w seminarium. Dopuszczono go do święceń kapłańskich właśnie ze względu na tę opinię oraz dlatego, Że diecezja odczuwała dotkliwie brak kapłanów. 13 sierpnia 1815 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 29 lat. Pierwsze trzy lata spędził jako wikariusz w Ecully. Na progu swego kapłaństwa natrafił na kapłana, męża pełnego cnoty i duszpasterskiej gorliwości. Po jego śmierci biskup wysłał Jana na wikariusza-kapelana do Ars. Młody kapłan zastał kościołek zaniedbany i opustoszały. Obojętność religijna była tak wielka, Że na Mszy świętej niedzielnej było kilka osób. Wiernych było zaledwie 230; dlatego też nie otwierano parafii, gdyż Żaden proboszcz by na niej nie wyżył. O wiernych Ars mówiono pogardliwie, Że tylko chrzest rożni ich od bydląt. Ks. Jan przybył tu jednak z dużą ochotą. Nie wiedział, Że przyjdzie mu tu pozostać przez 41 lat (1818-1859). Całe godziny przebywał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Sypiał zaledwie po parę godzin na gołych deskach. Kiedy w 1824 r. otwarto w wiosce szkółkę, uczył w niej prawd wiary. Jadł nędznie i mało, można mówić o wiecznym poście. Dla wszystkich był uprzejmy. Odwiedzał swoich parafian i rozmawiał z nimi przyjacielsko. Powoli wierni przyzwyczaili się do swojego pasterza. Kiedy biskup spostrzegł, Że ks. Jan daje sobie jakoś radę, otworzył w 1823 r. formalną parafię w Ars. Dobroć pasterza i surowość jego Życia, kazania proste i płynące z serca - powoli nawracały dotąd zaniedbane i zobojętniałe dusze. Kościołek zaczął się z wolna zapełniać w niedziele i święta, a nawet w dni powszednie. Z każdym rokiem wzrastała liczba przystępujących do sakramentow. Sława proboszcza zaczęła rozchodzić się daleko poza parafię Ars, spowiadał długimi godzinami. 4 sierpnia 1859 r., w trakcie odmawiania modlitwy za umierających, w której prosi się świętych, by wyszli na spotkanie duszy i wprowadzili ją do wiecznej światłości, zasnął w Panu Jan Chrzciciel Maria Vianney. Papież św. Pius X dokonał beatyfikacji sługi Bożego w 1905 roku, a do chwały świętych wyniósł go w roku jubileuszowym 1925 Pius XI. Ten sam papież ogłosił św. Jana Vianneya patronem wszystkich proboszczów Kościoła rzymskiego w roku 1929. W stulecie śmierci proboszcza z Ars Jan XXIII wystosował encyklikę „Sacerdotii nostri primordia” , w której przypomniał tę piękną postać. Ojciec św. Benedykt XVI w uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa 2009 r. w dzień modlitw o uświęcenie kapłanów i 150-tej rocznicy „dies natalis”, czyli narodzin dla nieba Jana Marii Vianneya ogłosił rozpoczęcie Roku Kapłańskiego, który potrwa do tej samej uroczystości w 2010 r. i ogłosił proboszcza z Ars patronem wszystkich kapłanów.
Bazylika dobudowana została do starego kościoła, w którym znajduje się ambona świętego. Oglądać można jego dom z całym wyposażeniem i przedmioty codziennego użytku oraz ogród.
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Ars-sur-Formans.

18 kwietnia - niedziela
Po śniadaniu wyjazd do Ars-sur-Formans na Mszę Świętą.
Wracając do Polski, zatrzymamy się w Annecy, niedaleko Genewy. Annecy jest nazywane francuską Wenecją. Było ważnym ośrodkiem kontrreformacyjnym. Tutaj przez 20 lat biskupem był św. Franciszek Salezy. I to w Annecy św. Joanna Franciszka de Chantal założyła pierwszy klasztor sióstr wizytek (Nawiedzenia NMP). Św. Franciszek został pochowany w katedrze św. Piotra, zbudowanej w XVI w. Piękne barokowe wyposażenie oraz organy z XIX w. Piętnastowieczny kościół św. Maurycego jest doskonałym przykładem gotyku płomienistego, we wnętrzu malowidła pochodzące z XVI w. Bazylika Nawiedzenia, gdzie w 1911 r. zostały przeniesione ciała św. Franciszka i św.Joanny, góruję nad Annecy i można ją dostrzec z odległości wielu kilometrów. Jest symbolem niezwykłej religijnej przeszłości miasta. Zbudowana w latach 1909 - 1930 została konsekrowana w roku 1949 przez kardynała Tedeschini. Taras świątyni jest punktem widokowym na całe miasto.
Bazylika sąsiaduje z klasztorem - macierzystym domem - zakonu Nawiedzenia NMP.
Obiadokolacja na trasie.

19 kwietnia - poniedziałek
Przyjazd do Poznania w godzinach popołudniowych.


Plan ramowy – może ulec drobnym zmianom.


Szczegóły oferty

Cena: 1600pln/osoba

Cena zawiera:
- 6 noclegów w pokojach 2, 3, 4 os. (hotele klasy turystycznej i domy pielgrzyma)
- 2 posiłki dziennie - śniadania kontynentalne i kolacje (serwowane) – 7 śniadań + 7 obiadokolacji
- przejazd autokarem klasy Lux ( DVD, barek, WC)
- opiekę pilota
- ubezpieczenie KL i NW

Cena nie zawiera:
- dopłaty do pokoju jednoosobowego
- napojów do obiadokolacji
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oraz od chorób przewlekłych

Codzienna Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim.

Dodatkowe informacje: peregrynacja2010@gmail.com