wtorek, 15 grudnia 2009

Fundacja Constitues Eos

W sierpniu br. została powołana do życia Fundacja Constitues Eos. Jej założycielem jest ks. dr Wojciech Grygiel z Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra. W Radzie Fundacji zasiada m.in. ks. prof. Jacek Urban. Fundacja obiera sobie za główny cel propagowanie dziedzictwa religijnego oraz kulturowego cywilizacji chrześcijańskiej.

Jej nazwa zaczerpnięta została od słów z formularza Missale Romanum 1962 o świętych apostołach Piotrze i Pawle: „constitues eos”, co znaczy po łacinie „ustanowisz ich” (Ps. 44). Fundatorzy pragną w ten sposób podkreślić wierność Stolicy Apostolskiej w realizowanych przez nich dziełach.

Szczegółowe cele działalności Fundacji to:
- upowszechnianie formy nadzwyczajnej Rytu Rzymskiego zgodnie z motu proprio „Summorum Pontificum”,
- kultywacja chorału gregoriańskiego a także innych form muzyki liturgicznej,
- krzewienie znajomości języków klasycznych: łacina i greka,
- wspieranie badań z zakresu nauk ścisłych a także filozofii i teologii służących pogłębieniu relacji między nauką i wiarą,
- troska o dzieła sztuki sakralnej a także instrumenty muzyczne oraz przedmioty wyposażenia liturgicznego.

Wspierając działalność Fundacji można pomóc w realizacji następujących inicjatyw:
- fnansowanie studiów polskich kleryków z Bractwa Kapłańskiego św. Piotra w Wigratzbad: Marka Grabowskiego, Michała Gajewskiego oraz Łukasza Joniaka,
- zakup i renowacja szat oraz paramentów liturgicznych,
- wydawanie gazetki, kalendarza oraz utrzymywanie strony internetowej duszpasterstwa,
- organizowanie kursów języków klasycznych (łaciny i greki),
- organizacja rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w duszpasterstwie,
- oprawa muzyczna uroczystości,
- organizacja corocznej pielgrzymki środowisk tradycji łacińskiej na Jasną Górę w październiku,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla młodzieży zainteresowanej rytem klasycznym.

Fundacja Constitues Eos pragnie przede wszystkim otoczyć troską inicjatywy związane z Duszpasterstwem Liturgii Łacińskiej w Krakowie oraz Bractwem Kapłańskim Świętego Piotra. 12. dnia każdego miesiąca odprawiana będzie Msza św. w intencji darczyńców.

Fundacja Constitues Eos
ul. Kraszewskiego 32/5
30-110 Kraków
tel.: 12 427 00 59
NIP 6772332567
KRS 0000334858
REGON 120993376
Numer konta bankowego:
33 1540 1115 2111 6011 8561 0001
(Bank Ochrony Środowiska)
http://www.constitueseos.pl/
e-mail: fundacja@constitueseos.pl