poniedziałek, 23 listopada 2009

Czytania z Pisma Świętego w klasycznym rycie rzymskim.

Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego ma zupełnie odmienny układ czytań wyjętych z Pisma Świętego i to zarówno w Mszale Rzymskim jak i w Brewiarzu, który jest z nim ściśle związany. Nie jest też tak, że liturgia klasyczna jest tak "uboga" w Pismo Święte jak się powszechnie sądzi. Nie należy jednak rozdzielać liturgii Mszy św. od Officjum Divinum dlatego należy traktować je jako jedną całość Służby Bożej przeznaczonej na dany dzień.

Dla wszystkich którzy pragną żyć rytmem liturgii klasycznej i razem z nią czytać framgenty Pisma Świętego który Kościół od wieków wyznacza na dany dzień, prezentujemy zestawienie lekcji i ewangelii wyjętych z Mszału Rzymskiego oraz Brewiarza Rzymskiego. Całość jest rozłożona jest w kilku tabelach obejmujących Proprium de tempore i Proprium sanctorum oraz Msze i oficjum za zmarłych.
To doskonałe zestawienie przygotowane przez Pana Piotra Falkowskiego pozwoli każdemu z łatwością poruszać się po roku kościelnym i wyszukać odpowiedni fragm. Pisma św. tak w Mszale Rzymskim jak i Brewiarzu.

Kilka uwag co do tego zestawienia:
1. W zestawieniu nie uwzględniono homilii ojców Kościoła występujących w Matutinum (Jutrzni), w miejscu gdzie ona wypada jest w tabelce literka "H".
2. Numeracja ksiąg jest dostosowana do Pisma Świętego w przekładzie Vulgaty, stąd mogą być problemy w odnalezieniu niektórych fragm. we współczesnych przekładach Pisma Świętego np. w Biblii Tysiąclecia. Polecamy odnalezienie ich w Piśmie św. w przekładzie x. Wujka wyd. III 1962
3. Plik (pdf) znajduje się na stronie www.pastorbonus.pl w dziale materiały.