czwartek, 26 listopada 2009

Kard. Barbarin otwiera dwurytowe seminarium

W Wersalu we Francji miało miejsce niedawno spotkanie francuskich katolików przywiązanych do starszej formy obrządku — rencontre pour l’Unité Catholique (Spotkanie na rzecz jedności katolików). Podczas spotkania ks. Laurent Spriet (na zdjęciu) ze Stowarzyszenia Totus Tuus oznajmił ważną rzecz.

Stowarzyszenie Totus Tuus zostało utworzone w 2007r. przez arcybiskupa Avignonu i uznane kanonicznie w roku bieżącym przez kard. Barbarina, prymasa Galii i arcybiskupa liońskiego. Kapłani będący członkami stowarzyszenia sprawują Mszę św. wg usus antiquior. Stowarzyszenie nie wyłącza odprawiania Mszy św. wg formy zwyczajnej obrządku na życzenie biskupa. Mons. Jean-Pierre Batut, były duszpasterz z kościoła parafialnego śś. Eugeniusza i Cecylii (gdzie sprawuje się obie formy obrządku łacińskiego na równi), który został mianowany biskupem pomocniczym diecezji liońskiej w ubiegłym roku, pełni funkcję opiekuna stowarzyszenia.

Ks. Spriet powiadomił zebranych, że w przyszłym roku w Lionie kard. Barbarin otworzy specjalne „dwurytowe” seminarium, tj. seminarium, w którym będą wykładane i sprawowane obie formy obrządku łacińskiego. Po diecezji tulońskiej diecezja liońska jest drugą diecezją we Francji, która oferuje taką możliwość kształcącym się klerykom. Przedsięwzięcie kardynała pójdzie nawet dalej niż tulońskie: klerycy będą mieli możliwość formacji nie tylko w formie nadzwyczajnej obrządku — lecz także codziennego uczestnictwa w ‘Starej Mszy’. Msza św. wg usus antiquior będzie dostępna dla wszystkich seminarzystów, w tym seminarzystów formowanych w formie zwykłej obrządku.

Tłum. za NLM: Anna Kaźmierczak