poniedziałek, 2 listopada 2009

Bractwo Kapłańskie Św. Piotra - statystyki AD 2009

Bractwo Kapłańskie św. Piotra (FSSP) jest największym zgromadzeniem na prawie papieskim używającym w liturgii wyłącznie nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Zostało założone 21 lat temu. W październiku tego roku Dom Generalny Bractwa opublikował najnowsze statystyki dotyczące działalności tego stowarzyszenia życia apostolskiego. Poniżej przytaczamy niektóre z nich.

Członkowie FSSP:
- 219 księży (włączając postulantów i księży stowarzyszonych)
- 11 diakonów
- 129 seminarzystów (nie wliczając diakonów)
- 28 narodowości
W ostatnich 10 latach w FSSP wyświęcano średnio 12 kapłanów rocznie.

Placówki Bractwa:
- 33 kanonicznie erygowane domy
- 13 parafii personalnych
- 180 miejsc odprawiania Mszy świętej
- 109 obsługiwanych diecezji w 16 krajach

Generał Bractwa ks.John Berg na wizytacji w parafii w Nigerii.

Członkami Bractwa Kapłańskiego św. Piotra jest 2 polskich księży. Ks. Andrzej Komorowski pracuje w Niderlandach, natomiast ks. Wojciech Grygiel jest duszpasterzem w Krakowie, gdzie pełni także funkcję prodziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W seminarium Bractwa w Bawarii studiuje czterech kleryków pochodzących z polskich rodzin.