poniedziałek, 5 października 2009

Zaproszenie na promocję najnowszego numeru "Christianitas" - o reformie liturgicznej

Redakcja "Christianitas" zaprasza na spotkanie promocyjne najnowszego, specjalnego numeru "Christianitas" - książki Pawła Milcarka pt. Historia mszy: przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej, podczas którego wraz z ks. Maciejem Zacharą, o. Tomaszem Grabowskim OP i Pawłem Milcarkiem zebrani będą mogli podyskutować o dziejach posoborowej reformy rytu rzymskiego.

Spotkanie odbędzie się 10 października (sobota) o godzinie 12.00 w sali plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 w Warszawie

ks. Maciej Zachara MIC - Uzyskał doktorat z liturgiki na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anselma w Rzymie, Ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym MIC, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym MIC i w nowicjacie MIC, członek Komisji Liturgicznej Zgromadzenia, regularnie publikuje w "Oremus", wydał "Msza Święta. Liturgiczne ABC" (Warszawa 2006).

o. Tomasz Grabowski OP - Dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Doktorant studiów w zakresie teologii w PAT w Krakowie. Publikował w "Teofilu", "W drodze", "Liście" oraz na witrynie internetowej Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Z zamiłowania historyk średniowiecznego rytu dominikańskiego.

Paweł Milcarek - Redaktor naczelny II Programu Polskiego Radia. Jest aktywnym uczestnikiem starań o przywrócenie dostępu do tradycyjnej liturgii łacińskiej w Kościele katolickim. Był polskim przedstawicielem Centre International d'Etudes Liturgiques, stowarzyszenia powołanego dla inicjowania i prezentowania badań poświęconych klasycznemu rytowi rzymskiemu. W 1999 współzakładał dwumiesięcznik "Christianitas". W 2001 był uczestnikiem zamkniętych Dni Liturgicznych w klasztorze benedyktyńskim w Fontgombault (Francja) z udziałem kard. Josepha Ratzingera. Artykuły publikował w: "Christianitas", "Rzeczpospolitej", "Niedzieli", "Ozonie", "Przewodniku Katolickim".Współautor serii podręczników historii do gimnazjum "Przez tysiąclecia i wieki" (WSiP, 2002-2004). W 2008 wydał "Od istoty do istnienia. Tworzenie się metafizyki egzystencjalnej wewnątrz łacińskiej tradycji filozofii chrześcijańskiej".


Dla życia Kościoła jest dramatycznie konieczne odnowienie świadomości liturgicznej, która ponownie uzna jedność historii liturgii i przyjmie Sobór Watykański II nie jako wyłom, ale moment ewolucyjny. Jestem przekonany, że kryzys Kościoła, jaki obecnie przeżywamy, zależy w dużej części od rozkładu liturgii… Dlatego potrzebujemy nowego ruchu odnowy liturgicznej, który przywróci do życia prawdziwe dziedzictwo Soboru Watykańskiego II.

(kard. Joseph Ratzinger – Benedykt XVI)