niedziela, 4 października 2009

Polacy w tradycyjnych seminariach

Polscy klerycy studiują w tradycyjnych seminariach podległych watykańskiej komisji Ecclesia Dei: Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra (FSSP) i Instytutu Dobrego Pasterza (IBP). Klerycy ci przygotowują się do posługi kapłańskiej wyłącznie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Nauka w tradycyjnym seminarium trwa 6 (IBP) lub 7 lat (FSSP). Pierwszy rok jest rokiem duchowości, kolejne dwa lata to studia filozoficzne, ostatnim etapem są studia teologiczne.

Najbliżej święceń kapłańskich jest subdiakon Sergiusz pochodzący z Archidiecezji Warszawskiej. Będąc alumnem seminarium IBP studiuje teologię moralną na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Jeśli Bóg pozwoli to w przyszłym roku będziemy uczestniczyć w jego prymicjach.

Na etapie studiów teologicznych (przed święceniami diakonatu) jest kl. Marek pochodzący z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Razem z nim w Wigratzbad w Bawarii teologię studiuje kl. Michał - również z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W seminarium FSSP w Wigratzbad filozofię studiuje kl. Łukasz - pochodzący z polskiej rodziny mieszkającej Niemczech, a w tym roku do seminarium wstąpił Hubert, pochodzący z polskiej rodziny mieszkającej we Francji. Ponadto jedyny kleryk FSSP pochodzący z Finlandii - kl. Mikko (4 rok) mówi biegle po polsku, gdyż wcześniej studiował w Polsce.

Polscy tradycyjni klerycy na mszy pontyfikalnej bpa Balcerka w Poznaniu. W dolnym rzędzie od lewej siedzą kl. Karol IBP, kl. Sergiusz IBP, kl. Michał FSSP, kl. Mateusz IBP. Obok biskupa siedzą dwaj polscy księża z tradycyjnych zgromadzeń (od lewej) ks. Andrzej Komorowski FSSP oraz ks. Grzegorz Śniadoch IBP.

W seminarium IBP w Courtalain we Francji filozofię studiują kl. Mateusz z Archidiecezji Wrocławskiej oraz kl. Karol z Diecezji Radomskiej. Rok duchowości rozpoczęli w tym roku Łukasz z Archidiecezji Krakowskiej oraz Jakub z Diecezji Toruńskiej.

Instytut Dobrego Pasterza prowadzi zbiórkę środków na pokrycie studiów polskich kleryków we Francji. Więcej informacji można uzyskać na polskiej stronie Instytutu.

Sancte Gabriel Possenti, ora pro eis!