poniedziałek, 5 października 2009

Missa coram episcopo - 10 lat Mszy trydenckiej we Wrocławiu

W niedzielę 4 października A.D. 2009 wrocławskie środowisko wiernych tradycji łacińskiej świętowało 10 lat regularnej celebracji Mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim. We Mszy świętej (Missa coram episcopo) wziął udział Metropolita Wrocławski J.E. ks. abp prof. dr hab. Marian Gołębiewski, który wygłosił kazanie i udzielił apostolskiego błogosławieństwa na zakończenie Mszy świętej.

Ofiarę Mszy świętej z uroczystości Najświętszej Maryi Panny Różańcowej sprawował proboszcz Parafii NMP na Piasku, ks. prał. dr Stanisław Pawlaczek. Funkcję diakona pełnił ks. Jarosław Powąska z Kalisza, subdiakona ks. Grzegorz Śniadoch IBP, diakonami honorowymi byli: ks. Zbigniew Chromy ze Świdnicy i ks. dr Wojciech Gryglewicz z Wrocławia. Obecny był również, pochodzący z Wrocławia, ks. dr Wojciech Grygiel FSSP, duszpasterz środowiska krakowskiego, prodziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Po Mszy świętej zostało uroczyście odśpiewane "Ciebie Boga wysławiamy".
tekst i zdjęcia: sanctus.pl