poniedziałek, 28 września 2009

Komentarz niemieckiego kanonisty do motu proprio Summorum Pontificum

Niemiecki kanonista ks. dr Gero Weishaupt, znany czytelnikom naszego portalu z ciekawych tekstów na temat tradycyjnej liturgii, opracował gruntowny komentarz do papieskiego motu proprio Summorum Pontificum. Ma on zostać opublikowany w całości na stronie internetowej autora w dniu 30 listopada 2009 r. w 40-tą rocznicę wejścia w życie Missale Romanum Pawła VI. Lektura tekstu będzie zupełnie darmowa i dostępna dla szerokiego kręgu czytelników.
We wstępnie do swojej pracy ks. Weishaupt podkreśla, że znajomość motu proprio Summorum Pontificum, zwłaszcza jego prawnej części, jest niezbędna dla właściwej realizacji tego papieskiego rozporządzenia. Niniejszy komentarz stanowi wkład autora do jego prawidłowego zrozumienia i właściwego zastosowania w kościelnej praktyce.
Obok interpretacji normatywnej części Summorum Pontificum, a więc dwunastu artykułów, ks. Weishaupt porusza kwestię stosowania w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego posoborowej dyscypliny sakramentów, która jak wiadomo różni się w kilku ważnych punktach od dyscypliny wcześniejszej.
Odrębną część tekstu autor poświęca rozważaniom na temat listu Papieża do biskupów, który został załączony przez Benedykta XVI do motu proprio.
Mamy nadzieję, że uda nam się przynajmniej we fragmentach zamieścić ten ważny komentarz ks. Weishaupta na naszym portalu.