wtorek, 29 września 2009

Hymn z nieszporów na Uroczystość Św. Michała Archanioła

Hymn z nieszporów na Uroczystość św. Michała Archanioła "Te splendor et virtus Patris", wywodzi się z czasów reformy papieża Urbana VIII (1632). Papież ten dokonał dyskusyjnej przeróbki licznych, starożytnych łacińskich modlitw, napisał też wiele nowych utworów. Pierwowzorem dla hymnu "Te splednor et virtus Patris" był hymn autorstwa Rabanusa Maurusa (780-856) - "Tibi, Christe, splendor Patris".

Poniżej zamieszczamy objaśnienia do hymnu "Te splendor et virtus Patris", zaczerpnięte z książki ks. Bronisława Gładysza "Hymny Brewiarza rzymskiego oraz Patronału polskiego", Wyd św. Wojciecha 1933 r.

Te splendor et virtus Patris
Te vita, Iesu, cordium,

Ab ore qui pendent tuo,

Laudamus inter Angelos.


Ciebie, odblasku i mocy Ojcowska,
Ciebie, Jezu życie serc,
Chwalimy między Aniołami,
którzy zależą od ust twoich.


Jezus jest jasnością chwały i wyrażeniem istności Bożej, nosząc wszystko słowem mocy swej (Żyd. 1, 3); On przyszedł na świat, by dusze nasze życie miały i nader obficie miały (Jan 10, 10). Jego dziś uwielbiamy wespół z Aniołami, którzy czynią słowa jego, posłuszni głosowi mów jego (Ps. 102, 20).

Tibi mille densa milium
D
ucum corona militat;
Sed explicat victor Crucem

Michael salutis Signifer.


Dla Ciebie walczy tłumny hufiec
Tysiąca tysięcy wodzów;

Ale rozwija Krzyż zwycięski
Michał,
Chorąży zbawienia.

Liczba Aniołów, walczących w imię Boże, jest niezmierzona,; tysiąc tysięcy służyło Mu, a po dziesięć tysięcy kroć sto tysięcy stało przy Nim (Dan. 7, 10). Lecz wszystkim hufcom anielskim przewodzi św. Michał Archanioł z Krzyżem, znakiem zbawienia naszego: Stała się wielka bitwa na niebie: Michał i Aniołowie jego walczyli z smokiem (Obj. 12, 7).

Draconis hic dirum caput
In ima pellit tartara,

Ducemque cum rebellibus

C
aelesti ab arce fulminat.

On straszliwą głowę smoka
Strąca do piekieł najgłębszych,

I wodza wraz z buntownikami
zrzuca
(jak błyskawicę) z twierdzy niebieskiej.

O wyniku wielkiej walki na niebie, przez św. Michała prowadzonej, pisze św. Jan: Smok walczył i aniołowie jego, i nie przemogli, ani miejsce ich dalej znalezione jest na niebie. I zrzucony jest on smok wielki, i aniołowie jego z nim są zrzuceni (Obj. 12, 7-9). Zbawiciel zaś powiada: Widziałem, jak szatan padał niby błyskawica z nieba (Łuk. 10, 18).

Contra ducem superbiae
S
equamur hunc nos Principem,
Ut detur ex Agni throno

Nobis corona gloriae.


Przeciwko wodzowi pychy
Idźmy za nim (jako) księciem,

Aby dany nam był u tronu
Baranka
wieniec chwały.


Aniołowie zbuntowani powodowali się pychą, słusznie zatem Lucyfera nazwano „wodzem pychy”, która jest źródłem wielu grzechów. Pragniemy wojować z szatanem pod wodzą św. Michała, księcia wielkiego (Dan. 12, 1), aby sobie zasłużyć na nagrodę wiecznej chwały z rąk Baranka Bożego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Deo Patri sit gloria,
Qui, quos redemit Filius

Et Sanctus unxit Spiritus,

Per Angelos custodiat.

Amen.


Poniżej przekład hymnu "Te splendor" z Mszału Rzymskiego z dodaniem nabożeństw nieszpornych, który opracował o. G. Lefebvre OSB, w przekładzie ks. dr. Stefana Świetlickiego i ks. Henryka Nowackiego.

Ciebie, światłość i moc Bożą,
Jezu życie dusz, my Ciebie z tymi,
co Twój orszak tworzą

Z Aniołami chwalim w niebie.


W koło Ciebie sług miliony,

Tłum anielskich wodzów krąży,

Lecz znak Krzyża wywieszony
Dzierży Michał ich chorąży.


Przezeń srogi smok strącony

Na piekielnej dno otchłani,

I wraz tracą niebios trony
Aniołowie zbuntowani.


Za tym wodzem idźmy śmiało

W bój z szatanów pysznych głową,

Byśmy się okryli chwałą

Przed stolicą Barankową.


Ojcze, Ciebie chwalim szczerze;

Krwią kupionych Syna Twego,

Mocą Ducha silnych w wierze

Spraw niech nas Anieli strzegą

Amen