sobota, 1 sierpnia 2009

Zapowiedzi na sierpień

2 sierpnia (niedziela) Mszę św. trydencką o godz. 13.15. w Krakowie, w kościele OO. Bonifratrów odprawi oficjał Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ks. Mark Withoos.

2 sierpnia (niedziela) w Opolu, w salce Domu Katechetycznego przy katedrze, po Mszy św. o godz. 12 wygłoszony zostanie przez celebransa Ks. Kazimierza Dolę pierwszy wykład o historii liturgii.

6 sierpnia (czwartek) po raz XV wyruszy z Warszawy na pątniczy szlak ku Jasnej Górze, tradycyjna grupa pielgrzymkowa. Podczas pielgrzymki pątnicy będą uczestniczyć w Mszach św. odprawianych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Począwszy od niedzieli 9 sierpnia br. o godz 12.30 w dawnym opactwie cysterskim w Kościele Parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Owińskach k. Poznania odprawiana będzie regularnie, coniedzielna Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

16 sierpnia (niedziela) w Maszewie, koło Goleniowa (diecezja szczecińsko-kamieńska), w kościele parafialnym p.w. MB Częstochowskiej o godz. 16 odprawiona zostanie Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Mszę św. odprawi ks. Włodzierz Wygocki.