czwartek, 9 lipca 2009

Papież dziękuje kard. Hoyosowi


W dniu wczorajszym, 8 lipca, jednocześnie z publikacją motu proprio Ecclesiae unitatem, Benedykt XVI skierował osobisty list do kard. Hoyosa, w którym wyraził wdzięczność za jego miłość i oddanie, okazywane podczas zajmowania urzędów powierzonych mu przez Kościół. Papież sięgnął pamięcią do czasów, gdy Kardynał pełnił posługę w Episkopacie Kolumbii, a następnie został powołany do pracy w Stolicy Apostolskiej przez Jana Pawła II. Ojciec Święty docenił ogromną staranność i zaangażowanie kard. Hoyosa, gdy w latach 1996-2006 piastował funkcję prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa, jak również protodiakona Kolegium Kardynałów. Benedykt XVI zwrócił na zakończenie szczególną uwagę na zasługi kardynała, jako Przewodniczącego Pontyfikalnej Komisji Ecclesia Dei, wyraził też głęboką wdzięczność za jego pracę na tym stanowisku. Jednocześnie Papież ma nadzieję, że w dalszym ciągu będzie mógł liczyć na współpracę z kard. Hoyosem w ramach Kolegium Kardynalskiego.

źródło: http://www.ecclesiadei-commissio.org