czwartek, 30 lipca 2009

Nowa Fundacja – Instytut Summorum Pontificum

Cieszy fakt, że w środowisku tradycjonalistycznym wciąż przybywa organizacji, które inicjują działania w sposób planowy i mogą stanowić instytucjonalne wsparcie dla rozwoju, umacniania i upowszechniania zarówno klasycznej formy rytu rzymskiego, jak i bezpośrednio z tą formą związanej, ortodoksyjnej doktryny katolickiej.
Niedawno pośród takich organizacji znalazła się Fundacja „Pokolenie Benedykta XVI. Instytut Summorum Pontificum”. Powstała z inicjatywy księży Instytutu Dobrego Pasterza i grupy ludzi świeckich od lat związanych lub nawet tworzących środowiska tradycji w Lublinie, na Śląsku, w Warszawie. Na jej czele stoi Arkadiusz Robaczewski, niegdyś z Lublina, obecnie z Warszawy a przewodniczącym Rady Fundacji jest X. Grzegorz Śniadoch IBP.
Fundacja pragnie pomóc odkrywać wielki skarb Kościoła jakim jest liturgia trydencka; skarb ten przez ostatnie lata pozostawał w ukryciu i dostęp do niego bywał nader utrudniony. Bóg w Swej Opatrzności powołał jednak Swego Namiestnika, Benedykta XVI, który zna wagę liturgii w jej klasycznym kształcie i rozumie, jak bardzo jest ona potrzebna dla żywotności Kościoła – w każdym czasie, również, a może zwłaszcza dziś. W swym dokumencie „Summorum Pontificum” Papież czyni dostęp do tej liturgii prawem każdego katolika. O tym Fundacja chce przypominać i pomagać w realizacji tego prawa.
Fundacja ma też dbać o zaplecze materialne dla działań duszpasterstw, skupionych wokół nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, a także wspierać kleryków z Polski, przygotowujących się do kapłaństwa w seminariach tradycyjnych. Potrzeby w tej mierze są ogromne: chodzi o pomoc w zdobywaniu i wykonywaniu szat liturgicznych i potrzebnych paramentów, o odpowiednie wyposażenie ołtarzy, przygotowanie odpowiednich publikacji.
Fundacja zamierza wydawać swój własny biuletyn, prowadzić działalność wydawniczą i edukacyjną. Liczy na wsparcie wiernych, którym bliskie jest nauczanie Ojca Świętego Benedykta XVI odnośnie nie tylko liturgii, ale ściśle z nią związanej przyszłości chrześcijaństwa.
Szczegóły na stronie internetowej: http://summorumpontificum.pl/

tekst nadesłany przez czytelnika