środa, 8 lipca 2009

Motu proprio Ecclesiae Unitatem

W dniu dzisiejszym Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił nowy dokument motu proprio Ecclesiae Unitatem, w którym wciela Komisję Pontyfikalną Ecclesia Dei w struktury Kongregacji Nauki Wiary. Na czele Komisji stać ma odtąd prefekt tejże Kongregacji, którym jest obecnie kard. William Levada. Kard. Hoyos, zgodnie z zapowiedzią przeszedł na emeryturę. podobnie jak jego zastępca prałat Camille Perl, co jednak w jego przypadku było zaskoczeniem. Papież powołał nowego sekretarza Komisji, którym został ks. Guido Pozzo (na zdjęciu), kapłan wyświęcony w 1977 r., pochodzący z północnych Włoch. Komisja ma zachować swoją strukturę i sekretariat.

Benedykt XVI wyraża w nowym motu proprio swoją troskę o jedność Kościoła. Nowy dokument papieski zawiera zaproszenie skierowane do Biskupów Bractwa Św. Piusa X, do rozpoczęcia dialogu, który doprowadzi ich do pełnej wspólnoty z Kościołem.