środa, 8 lipca 2009

Krzeszów: Msza święta w Bazylice Wniebowzięcia N.M.P. - 7 lipca 2009

Za portalem sanctus.pl: We wtorek 7 lipca 2009, na zakończenie warsztatów liturgicznych, w krzeszowskiej Bazylice pw. Wniebowzięcia N.M.P. odprawiona została uroczysta Msza święta w 2. rocznicę opublikowania motu proprio Summorum Pontificum.

Kopia Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej, której oryginał uczestnicy warsztatów mogli nawiedzić w kaplicy klasztornej ss. Benedyktynek

Mszał przygotowany na święto Śś. Cyryla i Metodego

Celebrans: ks. Jarosław Powąska, jako diakon: ks. Grzegorz Śniadoch IBP, jako subdiakon: ks. Zbigniew Chromy

Msza święta przy ołtarzu głównym Bazyliki krzeszowskiej

Uczestnicy warsztatów i goście


Lekcję odśpiewał ks. Zbigniew Chromy

Ewangelię odśpiewał ks. Grzegorz Śniadoch IBP


Kazanie nawiązujące do rocznicy ogłoszenia Summorum Pontificum wygłosił ks. Jarosław Powąska

OfiarowanieKonsekracja


Ecce Agnus DeiNa koniec odśpiewana została antyfona "Salve Regina"

Wspólna fotografia z siostrą zakrystianką, która była zachwycona pięknem celebracji przy głównym ołtarzu, przypominającym wczesne czasy jej posługi w Krzeszowie

Po otrzymaniu dyplomów uczestnictwa w Warsztatach, uczestnicy rozjechali się do domów.

DEO GRATIAS

foto: P.Nastawski