wtorek, 7 lipca 2009

Dwa lata Summorum Pontificum - Msze trydenckie w polskich kościołach

Dzisiaj mija druga rocznica ogłoszenia motu proprio Summorum Pontificum. Poniżej przedstawiamy polskie statystyki dotyczące regularnie celebrowanych na jego mocy Mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego wraz z trendem z ostatnich dwóch lat.

Uwzględniamy te miejsca gdzie:

1. Msza trydencka jest sprawowana regularnie co najmniej raz w miesiącu wyłączając przerwę wakacyjną i nieprzewidziane okoliczności.
2. Celebracja jest jawna - wierni mogą dowiedzieć się o tym fakcie przynajmniej z internetu.
3. Celebrans używa mszału z 1962 roku (zgodnie z SP).
Jeśli w danej miejscowości Msza jest sprawowana przez tego samego księdza dla tej samej grupy wiernych rotacyjnie w różnych kościołach, wówczas liczymy to miejsce jako jedno.


Statystycznie przez ostatnie dwa lata co 5-6 tygodni przybywało w Polsce nowe miejsce z regularnie celebrowaną Mszą trydencką. Drugi rok po Summorum Pontificum był pod tym względem bardziej dynamiczny.


Nasza Redakcja na bieżąco stara się aktualizować mapę miejsc z Mszą trydencką w serwisie google maps. W przypadku jakichkolwiek błędów lub nieścisłości prosimy o kontakt z nami.


Pokaż Summorum Pontficum w Polsce na większej mapie