niedziela, 28 czerwca 2009

Prima Missa Neosacerdotis w Płocku

W dniu dzisiejszym, w niedzielę, 28 czerwca 2009 r., w poreformackim kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Płocku o godzinie 13.30 uroczystą Mszę św. prymicyjną w nadzwyczajnej formie obrządku łacińskiego odprawił wyświęcony na kapłana w dn. 13 czerwca 2009r. przez JE bp. Piotra Liberę, Ordynariusza Diecezji Płockiej, ks. Wojciech Kućko.

W czasie Mszy św. funkcję manduktora sprawował ks. Piotr Grzywaczewski — prefekt ds. wychowawczych miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego. Ceremoniarzem był Piotr Szczepkowski. Duży wkład w przygotowanie liturgii włożył również Michał Barcikowski oraz pozostali członkowie służby ołtarza.

W homilii wygłoszonej z ambony, skierowanej do neoprezbitera i wiernych, ks. Grzywaczewski wskazał na rangę wiecznego powołania kapłańskiego — sacerdos in aeternum — i wiele zaszczytów jak i wyzwań i trudnych momentów związanych z tym stanem, zwłaszcza w zliberalizowanym współczesnym świecie, w którym ludzie wprost odrzucają naukę Chrystusa oraz na gotowość na wszelkie poświęcenie dla wiary katolickiej z utratą ziemskiego życia włącznie, jak to czynił bł. abp Nowowiejski.

W czasie Mszy św. na ołtarzu znajdowały się relikwie m.in. św. O. Pio, św. Jana Vianneya, św. Stanisława Kostki, ks. M. Sopoćki oraz św. Faustyny.

Wierni mogli wysłuchać i jednocześnie włączyć się w śpiew chorału gregoriańskiego. Mszę XI „Orbis Factor” wykonał chór z parafii św. Jadwigi Królowej pod dyrekcją Kennetha Robinsona, z towarzyszeniem organów. Przy instrumencie zasiadł dr Adam Matyszewski. Po Mszy świętej ksiądz neoprezbiter udzielił wszystkim zgromadzonym zbiorowego i indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego przy balaskach.

Po wyjściu z kościoła wierni mieli sposobność złożyć życzenia neoprezbiterowi, który otrzymał w prezencie nowo wydany Mszał Rzymski zgodnie z editio typica bł. Jana XXIII z 1962r. oraz tablice ołtarzowe wykonane przez jednego z wiernych Tradycji z Płocka, tak by mógł zawsze i wszędzie sprawować Najświętszą Ofiarę w tej formie.

Życzymy nowo wyświęconemu kapłanowi wierności Bogu i wytrwania w wierze oraz nieskończenie wielu Mszy św. w świętym języku Kościoła.