wtorek, 16 czerwca 2009

II Spotkania Pokolenia Summorum Pontificum, Zakroczym 2009 — relacja uczestnika

Mimo nieco kapryśnej pogody II Spotkania Pokolenia Summorum Pontificum, które odbyły się w dn. 12-14 czerwca w Zakroczymiu, upłynęły w bardzo pogodnym nastroju. Po raz kolejny osoby z różnych stron Polski, którym leży na sercu promowanie tradycji katolickiej spotkały się, aby podzielić się swoimi doświadczeniami.


Nie brakło również kapłanów, którzy ochoczo przybyli do ośrodka OO. Kapucynów. Wśród nich znaleźli się ks. Stanisław Małkowski z Warszawy oraz stosunkowo od niedawna odprawiający Starą Mszę ks. prałat dr Roman Kneblewski z Bydgoszczy, ks. Piotr Baranowski z Gdańska i ks. Wiesław Skiba z okolic Bydgoszczy – sprawujący Najświętszą Ofiarę w kościele Klarysek nad Brdą – oraz młody ks. egzorcysta Maciej Chmielewski z Bydgoszczy.


Niestety z uwagi na zbieg terminów — IISPSP oraz ogromnie ważnego wydarzenia — Mszy Pontyfikalnej w Poznaniu odprawionej przez JE ks. bp. Balcerka — nie mieliśmy możliwości gościć u nas zeszłorocznego diakona a obecnie kapłana Instytutu Dobrego Pasterza ks. Grzegorza Śniadocha. Przyszłość przed nami.

Tym razem laur bydgoskiego środowiska wiernych tradycji w postaci pięknej świecy „Custos Traditionis” powędrował do ks. Piotra Baranowskiego w podzięce za zaangażowanie na rzecz tradycji w Polsce. Za swoją gorącą posługę duchowny otrzymał także (nieco wcześniej) pięknie wyszyty przez Adama Bławata złoty ornat, który wszyscy mogli podziwiać.

Tytuł pierwszego wykładu dla uczestników wygłoszonego przez ks. dr Kneblewskiego brzmiał „Teologia architektur dawnych świątyń”. Po dyskusji miał miejsce drugi wykład pt. „Perspektywy pełnej łączności Bractwa św. Piusa X ze Stolicą Apostolską”, autorstwa Piotra Błaszkowskiego.
Wywiązała się długa i żywa dyskusja nacechowana troską o przyszłość i jedność Kościoła.

Na szczególną uwagę zasługuje wykład ks. Macieja Chmielewskiego, młodego, lecz jakże już doświadczonego egzorcysty. Ks. Maciej wyjaśnił wiele kwestii dotyczących zagrożeń duchowych, wątpliwości i pozornie niewinnych praktyk oraz udzielił porad i przestróg przed niebezpieczeństwami często lekceważonych szatańskich zasadzek. Zachęcał także do częstego przystępowania do sakramentu pokuty, by chronić się przed najgorszym grzechem — pychą. Czekamy na kolejny! Ks. Chmielewski bardzo był rad z faktu, iż grupom tradycyjnym nie musi wyłuszczać każdego szczegółu z uwagi na świadomość swojej wiary i był szczerze zaskoczony!

Na spotkaniu poruszono także kwestię zaniedbania osoby ks. Piotra Skargi i ew. jego beatyfikacji.

Ostatniego dnia refleksjami na temat zmian liturgicznych podzieliła się Maria Kominek OPs. Tercjarka zwróciła m.in. uwagę na kwestię postrzegania liturgii przez kapłanów, podłoże zmian i wyłączenie myślenia a także na zmiany zmierzające w kierunku stworzenia neoteologii, gdzie teocentryzm zostaje zastąpiony antropocentryzmem. Autorka wykładu przytoczyła szereg przykładów przejawiania się tego typu prądów np. w treściach śpiewanych pieśni czy budowie świątyń.

W spotkaniu uczestniczyły też osoby ze środowisk polonijnych, m.in. z Berlina i Kanady, które podzieliły się refleksjami na temat nędzy życia duchowego Zachodu i prób wyjścia z kryzysu podejmowanych przez środowiska tradycyjne i konserwatywne.

Smutkiem napawa fakt, że niestety pomimo uzyskania zgody od władz kościelnych nie zezwolono na odprawienie Mszy św. w kościele OO. Kapucynów, tak więc Msze były odprawiane w zarezerwowanej dla uczestników kaplicy ośrodka. Na szczęście nie zamknięto przed nikim drzwi świątyni na kłódkę i można było przynajmniej skorzystać z możliwości Adoracji Najświętszego Sakramentu, by wyprosić choćby łaskę powrotu Mszy Gregoriańskiej w to miejsce!

Na zakończenie warto dodać, że spotkanie umiliła wszystkim najmłodsza i wprost niewiarygodnie grzeczna uczestniczka Bogusia Bernacka — chrzczona w „starym rycie” oczywiście.