sobota, 27 czerwca 2009

Bp A. Schneider z Kazachstanu wyświęcił nowych kapłanów Bractwa Św. Piotra

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu dzisiejszym bp Athanasius Schneider z Karagandy udzielił w Wigratzbad Sakramentu święceń kapłańskich diakonom Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra. Biskup konsekrator zyskał sławę na całym świecie po napisaniu odważnej książki Dominus est, w której broni należnej czci dla Ciała Pańskiego oraz formy przyjmowania Komunii świętej na język i na kolanach. Przejawem realizacji treści książki w praktyce są częste celebracje przez jej autora Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.