poniedziałek, 25 maja 2009

Konferencja "Liturgia trydencka dzisiaj"

Katedra Historii Liturgii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza 26 maja 2009 (wtorek) na konferencję naukową:

LITURGIA TRYDENCKA DZISIAJ

PROGRAM:
10:00 Msza święta w Formie Nadzwyczajnej - Kościół Pokamedulski
O. Krzysztof Stępowski CSsR

11:00 Konferencja Naukowa - Budynek Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, - dawnego seminarium, wejście od strony parkingu, Sala nr 4

*Klucz do zrozumienia starszej Formy Rytu Rzymskiego
Dr Paweł Milcarek

*Klucz do zrozumienia Liturgii Posoborowej
ks. prof hab. Jan Mazanek, UKSW

13:30 Przerwa na kawę

12:50 Komunikaty

*Poszukiwania seminariów otwartych Katedry Historii Liturgii
ks. mgr Piotr Waleńdzik, doktorant UKSW

*Formacja liturgiczna w seminarium duchownym
kl. Michał Sienicki, Alumn WSD w Ołtarzewie

*Liturgia spełnieniem oczekiwań wiernych świeckich
Emil Wratny, magistrant UKSW

*Refleksje duszpasterskie wynikające z pracy w warszawskim środowisku wiernych uczestniczących na Mszę Św. sprawowaną w Formie Nadzwyczajnej Rytu Rzymskiego
O. Krzysztof Stępowski CSsR

13:50 Czas na dyskusję

14:20 Modlitwa Liturgią Godzin

14:30 Obiad