sobota, 18 kwietnia 2009

Promocja książki „Duch liturgii” kard. Ratzingera

KAI - Promocja nowego wydania książki kard. Ratzingera „Duch liturgii” obyła się dziś w Warszawie. Spotkanie wokół tematu, którego wagę obecny papież wielokrotnie podkreślał, było częścią programu XV Targów Wydawców Katolickich.

„Duch liturgii” powstał w 1999 r. – w czasie, gdy kard. Ratzinger pełnił urząd prefekta Kongregacji Nauki Wiary. W Polsce tekst ten opublikowano po raz pierwszy w 2002 r. Dzisiejsze spotkanie prezentowało natomiast nowe, albumowe wydanie tej książki. Promocję poprowadził Paweł Milcarek, który wraz Filipem Łajszczakiem redagował tę edycję pracy. Jego gośćmi byli Paweł Kula, autor fotografii do nowego wydania, i benedyktyn ks. dr Paweł Włodyga.

Na początku spotkania Paweł Milcarek zaznaczył, że „Duch liturgii” należy do najmniej znanych książek kard. Ratzingera. Tymczasem obecny Ojciec Święty zamieścił niedawno ten tekst w I tomie swoich dzieł zebranych, co oznacza, że przywiązuje do niego duże znaczenie.

Fotografie do albumu wykonano na przeciągu różnych lat w XI-wiecznym opactwie benedyktynów Fontgombault we Francji. Paweł Kula podkreślił, że przełożony klasztoru udzielając pozwolenia na robienie zdjęć podczas czynności liturgicznych dokonał wyjątku – uczynił to tylko ze względu na książkę, w której zostały one później zamieszczone. Wybór miejsca sesji zdjęciowej nie jest przypadkowy. To Fontgombault obrał niemiecki purpurat na miejsce sympozjum podsumowującego dyskusję wywołaną publikacją „Ducha liturgii”. Sprawował tam Mszę św. w rycie trydenckim i mówił o teologii Ofiary. Ponadto, jak zaznaczył ks. Włodyga, duch benedyktyński był zawsze bliski kard. Ratzingerowi, który rozpoczynając pontyfikat przyjął imię Benedykt XVI.

„Jestem przekonany, że kryzys Kościoła, jaki obecnie przeżywamy, zależy w dużej mierze od rozkładu liturgii” – napisał przed laty Benedykt XVI w swoich wspomnieniach, który to tekst przywołano we wstępie do „Ducha liturgii”. Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał także potrzebę nowego ruchu odnowy liturgicznej, który przywróci do życia prawdziwe dziedzictwo Soboru Watykańskiego II.

Nowe wydanie „Ducha liturgii” ukazało się w 2007 r. nakładem Klubu Książki Katolickiej we współpracy z Fundacją św. Benedykta. Na tegorocznych targach album otrzymał wyróżnienie „Feniksa” w dziedzinie edytorstwa.

Książkę można kupić w internetowej księgarni Sanctus.