piątek, 3 kwietnia 2009

O. Łukasz Karpiński: Zakochajmy się w liturgii

W kwartalniku "eSPe", wydawanym przez ojców pijarów, o. Łukasz Karpiński SP prowadzi od pewnego czasu stałą rubrykę o nazwie „Szkoła liturgii”. W ostatnich numerach podstawą rozważań liturgicznych podejmowanych przez niego była książka kard. Ratzingera „Duch liturgii”. W oparciu o nią, o. Łukasz przybliżał czytelnikom znaczenie kierunku, w którym powinno się zwracać w czasie Mszy św., omawiał rolę ołtarza w katolickim kulcie, funkcję architektury sakralnej, wyciągając odważne wnioski, zgodnie z hasłem „reformy reformy” kard. Ratzingera:

„Bez liturgii, wspólnego chwalenia i dziękowania Bogu, Kościół po prostu stałby się jedną z wielu światowych organizacji dobroczynnych. A Kościół żyje w innej perspektywie. W perspektywie życia wiecznego, które jest wieczną, niebiańską liturgią. To właśnie akcentuje Benedykt XVI. Jego wizja liturgii, Jego ruch liturgiczny ma odnowić wśród katolików poczucie sacrum i przypomnieć powagę liturgii.”

W artykułach nie brak było również odwołania do tradycyjnej liturgii Kościoła i motu proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI.

„Ojciec Święty chce ukazać głębię liturgii również poprzez swoją decyzję o „uwolnieniu“ tzw. starej Mszy św. Chodzi o Jego decyzję z lipca 2007 kiedy zdecydował, ze każdy kapłan może bez ograniczeń celebrować Msze św. w tradycyjnym rzymskim rycie, aby oba rzymskie ryty współistniały obok siebie. Zainteresowanie klasycznym rytem rzymskim wśród młodych ludzi zaprzecza tezom, ze papieska decyzja jest tylko dla wybranej grupki starszych kapłanów i świeckich. Młoda twarz Kościoła „zakochanego“ w swym tradycyjnym rycie mszalnym ukazuje ogólnoświatowy ruch Juventutem.”

O. Łukasz Karpiński swoją posługę sprawuje w Czechach. Praca w tym kraju niesie za sobą spore trudności i wymaga od kapłana podejmowania szeregu wyzwań.
O. Karpiński urodził się we Wrocławiu, a wychowywał w Jeleniej Górze. Od 2004 r. pracuje na Morawach. Jest proboszczem w trzech parafiach: dwóch w Strážnici i jednej w Radějově. Odprawia regularnie Msze św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego prywatnie. Od czasu do czasu celebruje także "trydenckie" Msze św. publicznie.
Powyższe zdjęcia zostały zrobione w kościele św. Cyryla i Metodego w Radějově w czasie Mszy św. podczas Wielkiego Postu w ubiegłym roku.
O. Łukasz zasłynął z tego, że w 2003 r. był inicjatorem ogólnopolskiego spotkania "tradycjonalistów" w klasztorze w Krzeszowie koło Wałbrzycha. Jego teksty można przeczytać także na łamach "Christianitas" i "Przymierza z Maryją".