poniedziałek, 13 kwietnia 2009

Msza św. w Szamotułach

Otrzymaliśmy radosną wiadomość, że ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, mając na uwadze dobro dusz swoich diecezjan zamieszkałych w Szamotułach, skierował list do proboszcza parafii kolegiackiej Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława oraz do przełożonej Sióstr Służebniczek Maryi, w którym informuje o powierzeniu ks. Włodzimierzowi Wygockiemu regularnej celebracji Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego dla tamtejszej grupy wiernych, których większość pochodzi z tejże parafii. Ks. Wygocki został zobowiązany do poczynienia przygotowań wiernych do uczestnictwa w tej formie Mszy św. oraz do właściwej formacji ministrantów. Msze św. będą sprawowane w kaplicy przy Domu Zakonnym Sióstr Służebniczek Maryi przy Szpitalu w Szmotułach, ul Sukiennicza 11. O dokładnych terminach będziemy informować na bieżąco.