piątek, 24 kwietnia 2009

Konsekracja kościoła Chrystusa Króla w Sarasocie na Florydzie

The Roman Catholic Word - Niedziela dn. 19 kwietnia 2009r. to kolejny dzień tryumfu tradycyjnej Mszy łacińskiej za oceanem. JE Frank J. Dewane, ordynariusz diecezji Venice na Florydzie, dokonał konsekracji nowego kościoła p.w. Chrystusa Króla w Sarasocie na Florydzie przeznaczonego wyłącznie do odprawiania Mszy łacińskiej. W nowym pięknym kościele Ofiara Mszy św. oraz wszystkie sakramenty będą sprawowane w tradycyjnym obrządku łacińskim. [przyp. red.: we wrześniu 2008 informowaliśmy o tym, że kościół został specjalnie w tym celu kupiony przez diecezję]
Po konsekracji ks. James Fryar z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra odprawił uroczystą Mszę św. w obecności JE bp Dewane’a oraz ks. Fausto Stampiglia, pallotyna, opiekuna kościoła parafialnego p.w. św. Marty. Ks. Robert Tatman, administrator quasi-parafii w Ave Maria [przyp. red.: pierwszym na świecie prywatnym mieście, gdzie lokalne prawo jest oparte na zasadach katolickich] oraz ks. Justin Nolan z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra asystowali celebransowi podczas tego historycznego wydarzenia. Uroczysta Msza św. była sprawowana w diecezji Venice po raz pierwszy od jej ustanowienia w roku 1984.
Ponieważ świątynia była wypełniona po brzegi, część licznie zgromadzonych wiernych musiała przenieść się do sali parafialnej, gdzie miała do dyspozycji ekrany telewizyjne umożliwiające duchowe włączenie się w sprawowaną Ofiarę Mszy św. Wielu gości przybyło z daleka, co jeszcze bardziej dowodzi wzrastającego uwielbienia i uznania dla cudnej liturgii pośród amerykańskich katolików.

W homilii bp Dewane powiedział, że kościół p.w. Chrystusa Króla to „spełnione marzenie” oraz dowód „wdzięczności i odpowiedzi” na motu proprio Jego Świątobliwości Benedykta XVI „wynikające z wewnętrznych przemyśleń w sercu Kościoła.” Jego Ekscelencja powołał się również na Benedykta XVI przypominając, że „Najświętsza Pani jest kluczem do należytego pojmowania misji Kościoła”. Hierarcha dodał także, iż „Najświętsza Maryja Panna wyjaśnia nam dlaczego istnieją kościoły [budowle] — po to, by Rzym mógł żyć w nas.” Innym ważnym elementem było przywołanie słów obecnego papieża (gdy jeszcze nosił kardynalski kapelusz), że Kościół „trwa i upada wraz z liturgią” — niezwykle mocne słowa, zważywszy że tradycyjna Msza łacińska jest wyrazem najczystszej formy liturgii w Kościele rzymsko-katolickim skupionej wokół Eucharystii.
JE bp Dewane udzielił swego pasterskiego błogosławieństwa i podziękował z głębi serca księżom z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra oraz księdzu Fausto za wiele lat wiernej posługi w kościele p.w. św. Marty oraz za jego zaangażowanie w starannie przemyślane planowanie kościoła p.w. Chrystusa Króla.

Oprawę muzyczną zapewnił chór Chrystusa Króla pod dyr. Leo i Carol LaBrecque, w składzie powiększonym o studentów z Uniwersytetu Ave Maria niezbędnym do wykonania polifonii, pod dyr. dr Susan Treacy. Propria odśpiewały następujące zespoły:
Introit: Schola Chrystusa Króla
Alleluia I: schola męska z Uniwersytetu Ave Maria
Alleluia II: schola żeńska z Uniwersytetu Ave Maria
Ofertorium: schola żeńska z Uniwersytetu Ave Maria
Communio: schola męska z Uniwersytetu Ave Maria

Po Mszy św. sali parafialnej nadano imię ks. Fausto, energicznego rzymianina o uroczym włoskim akcencie, który skierował szczere słowa podzięki na ręce bp Dewane’a i dodał, że biskup jest „bardziej rzymski niż rzymianie”.
Ceremonia zakończyła się uroczystym przyjęciem, z dwoma ciastami udekorowanymi na cześć Chrystusa Króla i FSSP.
The Roman Catholic World darzy bp Dewane’a ogromnym szacunkiem i podziwem za wierną służbę Kościołowi w zupełnym oddaniu oraz niezłomną postawę w działaniu na rzecz tradycyjnej Mszy łacińskiej.

Autor: Marielena Montesino de Stuart

Tłumaczenie: Anna Kaźmierczak