sobota, 18 kwietnia 2009

Konflikt we francuskiej diecezji został zażegnany

Blisko rok temu we francuskiej parafii Saint Jean de Brébeuf w Courseulles-sur-Mer w diecezji Bayeux-Lisieux proboszcz ks. Jean-Claude Cheval rozpoczął odprawianie raz w miesiącu Mszy św. według Mszału Pawła VI w języku łacińskim. Wytworzyło to konflikt z miejscowym biskupem Pierre Pican'em (na zdjęciu), skutkiem którego we wrześniu 2008 r. ks. Cheval pozbawiony został swojej funkcji proboszcza. Nie pomógł nawet list, który w jego obronie wystosowało do biskupa 130 parafian.
W dniu 3 października 2008 r. Kongregacja ds. Duchowieństwa wydała dekret anulujący decyzję biskupa i przywróciła ks. Chevala na stanowisko proboszcza. Bp. Pican odmówił jednak podporządkowania się decyzji, która napłynęła z Rzymu. Ks. Cheval, wsparty rzymskim dekretem, ponownie zamieszkał na miejscowej plebani i odprawiał prywatnie Msze św. Tymczasem nowo mianowany przez biskupa proboszcz miał problem z objęciem parafii. Został nim bowiem ks. Emmanuel Phaka-Nlenzo z Kongo, który nie mógł uporać się z uzyskaniem francuskiej wizy. Ks. Chevala w tym czasie wspomagali materialnie i duchowo miejscowi parafianie.
W dniu 6 kwietnia 2009 r. Kongregacja ds. Duchowieństwa ponownie wydała dekret, w którym potwierdziła prawo ks. Chevala do zajmowania stanowiska proboszcza parafii Saint Jean de Brébeuf w Courseulles-sur-Mer.
Opis wypadków z Francji można przeczytać na stronie Le Salon Beige.