poniedziałek, 6 kwietnia 2009

Intencje na Mszach trydenckich

Instytut Dobrego Pasterza w Polsce przyjmuje ofiary na intencje mszalne. Na polskiej stronie instytutu: http://pastorbonus.pl opublikowany jest kalendarz z wyszczególnionymi dniami, w których Msza jeszcze nie ma intencji. Gdy jest to możliwe ofiarodawca może wskazać formularz Mszy św. lub modlitwy dodatkowe wg podstawowych zasad wyboru formularzy i modlitw opublikowanych w dokumencie dostępnym na stronie.

Szczególnie ciekawy w starym rycie jest zwyczaj dodawania dodatkowych modlitw w różnych potrzebach do Kolekty, Sekrety oraz Pokomunii. Jest ich 35:
1. O wstawiennictwo świętych (I)
2. O wstawiennictwo świętych (II)
3. O wolność Kościoła
4. Za duchowieństwo
5. Za papieża
6. Za przełożonych i zgromadzenia im powierzone
7. Za biskupa
8. Modlitwa kapłana za siebie samego
9. Za rządzących państwami
10. Za króla
11. Za zgromadzenie lub rodzinę
12. O zgodę w społeczności
13. Przeciw prześladowcom i złoczyńcom
14. W każdej potrzebie
15. W każdym utrapieniu
16. W czasie głodu
17. W czasie trzęsienia ziemi
18. O deszcz
19. O pogodę
20. O oddalenie burz
21. W czasie zarazy zwierząt
22. O skruchę serca
23. O odpuszczenie grzechów
24. Za doznających utrapień i pokus
25. O oddalenie złych myśli
26. O cnotę czystości
27. O cnotę pokory
28. O cnotę cierpliwości
29. O cnotę miłości
30. Za przyjaciół
31. Za nieprzyjaciół
32. Za więźniów lub jeńców
33. Za podróżujących na morzu
34. O Zbawienie żyjących
35. Za żywych i umarłych

Pomimo braku Modlitwy wiernych, nie brak jest zupełnie w tradycyjnej Mszy możliwości odmawiania dodatkowych modlitw w różnych intencjach. Przykładowo, gdybyśmy chcieli pomodlić się o cierpliwość w propagowaniu nowego ruchu liturgicznego, kapłan dodałby we Mszy następujące modlitwy „O cnotę cierpliwości”:

KOLEKTA
Deus, qui Unigeniti tui patientia antiqui hostis contrivisti superbiam: da nobis, quaesumus, quae idem pie pro nobis pertulit, digne recolere; sicque, exemplo eius, nobis adversantia aequanimiter tolerare. Per eundem Dominum.

Boże, który starłeś pychę pradawnego wroga szatana przez cierpliwość Twego Jednorodzonego Syna, daj nam prosimy, z czcią rozważać to, co On z miłości ku nam wycierpiał, i za Jego przykładem w spokoju ducha znosić wszelkie przeciwności. Przez tegoż Pana.

SEKRETA
Munera nostrae oblationis, quaesumus, Domine, suscipe placatus: quae, ut nobis patentiae donum largiri digneris, maiestati tuae devota offerimus actione. Per Dominum.

Prosimy Cię, Panie, przyjmij łaskawie nasze dary ofiarne, które gorliwie składamy Twojemu majestatowi, abyś nam raczył użyczyć daru cierpliwości. Przez Pana.

POKOMUNIA
Mysteria, Domine, sacrosancta quae sumpsimus, amissam nobis, quaesumus, reconcilient gratiam: atque munus patientiae in illatis omnibus, semper et ubique protegendo, impertiant. Per Dominum.

Prosimy Cię, Panie, niech najświętsze tajemnice, które przyjęliśmy, przywrócą nam utraconą łaskę i wspierając nas zawsze i wszędzie udzielają nam daru cierpliwości we wszystkich przeciwnościach. Przez Pana.

(przekład na polski na podstawie mszalika benedyktyńskiego z 1963 r.)