sobota, 25 kwietnia 2009

Aspersja - przypomnienie łaski Chrztu

Aspersja to obrzęd pobłogosławienia wody i pokropienia nią wiernych. Przypomina o tym obmyciu, które miało miejsce w sakramencie Chrztu. Nawiązuje do momentu, w którym dostąpiliśmy oczyszczenia z wszelkiego grzechu i otrzymaliśmy Ducha Świętego, uzdalniającego nas do naśladowania Chrystusa. Obrzęd ten dobrze więc wpisuje się w duchowość okresu wielkanocnego.

Od Wielkiej Nocy do Zesłania Ducha Świętego w trakcie aspersji śpiewana jest antyfona Vidi aquam:


Vidi aquam egredientem de templo, a latere dextro, alleluia: et omnes ad quos pervenit aqua ista salvi factci sunt, et dicent: alleluia, alleluia. Confitemini Domino, quoniam bonus; quoniam in saeculum misericordia ejus. (Ps 118,29)
Ujrzałem wodę wypływającą ze świątyni po prawej stronie, alleluja. A wszyscy którzy przyszli do wody zostali zbawieni i mówią: alleluja, alleluja.
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Zasadniczą część antyfony stanowi poetycki opis wizji zawartej w 47 rozdziale księgi proroka Ezechiela, ukazujący uzdrawiające źródło wody życia, wypływające ze świątyni. Werset zaczerpnięty został natomiast z psalmu 118, którego słowa często rozbrzmiewają w liturgii w okresie paschalnym.

W nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego aspersja nie jest częścią Ordo Missae. Odbywa się przed rozpoczęciem niedzielnej Mszy, dlatego kapłan dokonuje jej ubrany w kapę, a nie ornat. W formie zwyczajnej dopuszczalne jest stosowanie aspersji zamiast aktu pokuty w Mszach sprawowanych w niedziele.